Nawigacja

Edukacja wczesnoszkolna

Środa 1.04.2020r.

Temat: Pomniki przyrody.

 1. Odpowiedzi na pytania dotyczące pomników przyrody na podstawie tekstu ,,Pomniki Przyrody" i wiersza Marcina Brykczyńskiego ,,Bartek" P.s. 34-35:

- Co nazywamy pomnikiem przyrody?

- Co może być pomnikiem przyrody?

- Jakie pomniki przyrody zostały przedstawione na ilustracjach?

- O jakim Bartku jest mowa w wierszu?

- Czy od początku wiersza wiadomo, że chodzi o dąb?

 

Pomnik przyrody – pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, głazy narzutowe oraz jaskinie.

                                   Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody, art.40 pkt.1.

 

Do pomników przyrody ożywionej należą: pojedyncze drzewa, grupy drzew, zabytkowe aleje drzew, pojedyncze krzewy.          

Do pomników przyrody nieożywionej należą: głazy narzutowe, źródła, wodospady, skałki, jary, wywierzyska, głazy narzutowe oraz jaskinie.

 

Wywierzysko jest to obfite źródło, które wytryskuje na powierzchnię silnym strumieniem.

 

   1. Ustalenie miejsca, gdzie znajduje się pomnik przyrody w najbliższej okolicy (z różnych źródeł)
   2. Wyszukiwanie wyrazów opisujących pomnik przyrody – dąb Bartek. P.s.34,K. s.36. ćw. 1
   3. Napisz w zeszycie kilka zdań opisujących dąb Bartek ( prześlij pracę do oceny)
   4. Czytanie ze zrozumieniem. Zaznaczanie poprawnej odpowiedzi. K.s. 37 ćw. 2
   5. Układanie i zapisywanie pytania z rozsypanki wyrazowej. Zapisywanie odpowiedzi w zeszycie K.s.37 ćw. 3
   6. Rozwiązywanie zadań niestandardowych – czytanie ze zrozumieniem wskazówek do ich rozwiązania P.s.108 ćw. 1- 4
   7. Wykonanie zadania na porównywanie różnicowe KM. s. 28. ćw.1
   8. Obliczanie sum liczb. Rozwiązanie zagadki matematycznej. KM. s. 28. ćw.2
   9. Obliczanie piramid liczbowych według wzoru. KM. s.28. ćw.3
   10. Obliczanie sum i różnic z zastosowaniem znaków rzymskich. KM. s.28. ćw. 4
   11. Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem obliczeń pieniężnych KM.s.29. ćw.5,6,7,8
   12. Praktyczne zastosowanie mnożenia w rozwiązywaniu zadania tekstowego KM.s. 29. ćw. 9
   13. Zadania dodatkowe KM. s. 68. Ćw. 12-14

Miłego dnia.smiley

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
  96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
 • 46 814 22 36

Galeria zdjęć