Nawigacja

Edukacja wczesnoszkolna

Wtorek 31.03.2020r.

Dawniej i dziś.

1. Ulica Ciekawych Wyrazów-wyjaśnienie znaczenia wyrazu manufaktura. P. s. 32

2. Przeczytaj tekst z podręcznika opowiadający o historii łódzkiej fabryki P. s. 32 i 33. 
- Czym była kiedyś opisana w tekście łódzka manufaktura?

- Co w niej produkowano?

- Co obecnie znajduje się w łódzkiej Manufakturze?

- Jak można tam spędzić wolny czas?

3. Tworzenie nazw mieszkańców od nazw miejscowości. P. s. 33

4. Rozwiązywanie krzyżówki K. s. 34 ćw. 1

5. Uzupełnianie zdania hasłem z krzyżówki. Pisanie zdania z pamięci w zeszycie. K. s. 34 ćw. 2

6. Dzielenie wyrazu manufaktura na sylaby. Układanie wyrazów z tych sylab. K. s. 34 ćw. 3

7. Piszemy poprawnie. Pisanie małej litery w nazwach mieszkańców miast. P. s. 33, 98

8.  Uzupełnianie zdań wyrazami z ramki użytymi w odpowiedniej formie gramatycznej. K. s. 35 ćw. 4

9. Praktyczne Stosowanie nazw mieszkańców tworzonych od nazw miejscowości. K. s. 35 ćw. 5

10. Ćwiczenia dodatkowe. K. s. 97 ćw. 19 i 20, na podstawie czytanki „Ślady przeszłości” odpowiedz jak rozumiesz wyrażenie „ślady przeszłości w moich pamiątkach rodzinnych”. P. s. 88-89

11. Dodawanie liczb dwucyfrowych. Porządkowanie wyników malejąco. Odczytywanie hasła. KM. s. 26 ćw. 1

12. Rozwiązywanie zadań tekstowych na porównywanie różnicowe. KM. s. 26 ćw. 2, 3

13. Odczytywanie z rysunków masy produktów. Zapisywanie obliczeń w zeszycie. KM. s. 27 ćw. 4

14. Rozwiązywanie zadania o podwyższonym stopniu trudności. KM. s. 27 ćw. 5

15. Skreślenie koralików z liczbami, które nie są wynikami podanych działań. Układanie i zapisywanie hasła. KM. s. 27 ćw. 6

16. Zadania dodatkowe. KM. s. 69 ćw. 15, 16

Praca domowa:

Wyszukaj w różnych źródłach informacji o pomniku przyrody znajdującym się w najbliższej okolicy - zapisz w zeszycie.

 

Miłej pracy.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć