Nawigacja

Język angielski

Temat: Old MacDonald Had A Farm – nauka piosenki.

Materiał przygotowany przez panią praktykantkę Magdalenę Woszczyk.

 

1. Write the words below. (Zapisz wyrazy poniżej.)

ANIMALS - zwierzęta / SOUNDS - odgłosy

Pig – świnia

oink – pochrząkiwanie

Duck – kaczka

quack – kwakanie

Horse - koń

neigh - rżenie

Sheep - owca

baa - beczenie

Cow – krowa

moo - muczenie

Turkey – indyk

gobble - gulgotanie


 

2.Listen the song and sing. (Posłuchaj piosenki i zaśpiewaj.)

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo


 

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

And on that farm he had a pig. E-I-E-I-O.

With an oink oink here.

And an oink oink there.

Here an oink.

There an oink.

Everywhere an oink oink.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.


 

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

And on that farm he had a duck. E-I-E-I-O.

With a quack quack here.

And a quack quack there.

And an oink oink here.

And an oink oink there.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.


 

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

And on that farm he had a horse. E-I-E-I-O.

With a neigh neigh here.

And a neigh neigh there.

And a quack quack here.

And a quack quack there.

And an oink oink here.

And an oink oink there.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.


 

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

And on that farm he had a sheep. E-I-E-I-O.

With a baaa baaa here.

And a baaa baaa there.

And a neigh neigh here.

And a neigh neigh there.

And a quack quack here.

And a quack quack there.

And an oink oink here.

And an oink oink there.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.


 

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

And on that farm he had a cow. E-I-E-I-O.

With a moo moo here.

And a moo moo there.

And a baaa baaa here.

And a baaa baaa there.

And a neigh neigh here.

And a neigh neigh there.

And a quack quack here.

And a quack quack there.

And an oink oink here.

And an oink oink there.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.


 

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

And on that farm he had a turkey. E-I-E-I-O.

With a gobble-gobble here,

And a gobble-gobble there,

And a moo moo here.

And a moo moo there.

And a baaa baaa here.

And a baaa baaa there.

And a neigh neigh here.

And a neigh neigh there.

And a quack quack here.

And a quack quack there.

And an oink oink here.

And an oink oink there.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

E-I-E-I-O.

3. Fill in the gaps. (Uzupełnij luki.)

 1. Sound of horse is N E _ _ H

 2. Sound of duck is Q _ A C _

 3. Sound of turkey is G O _ _ L _

 4. Sound of sheep is B _ _

4. Translate. (Przetłumacz)

 1. Pig –

 2. Kaczka –

 3. Koń –

 4. Sheep -

 5. Cow –

 6. Indyk –


 


 

Klucz odpowiedzi:

Exercise 3. (Ćwiczenie 3.)

 1. N E I G H

 2. Q U A C K

 3. G O B B L E

 4. B A A

4. Exercise 4. (Ćwiczenie 4.)

 1. Pig – świnia

 2. Kaczka – duck

 3. Koń – horse

 4. Sheep - owca

 5. Cow – krowa

 6. Indyk – turkey


 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
  96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
 • 46 814 22 36

Galeria zdjęć