Nawigacja

Edukacja wczesnoszkolna Czwartek 4.06.2020r.

Temat: Planujemy wakacje.

 

1. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu ,,Bagaż" pochodzącego z książki Wojciecha Widłaka ,,Pan kuleczka. Dom". P. s. 54-55

- Kim są bohaterowie opowiadania?

- Dokąd wybierali się Pypeć, Katastrofa, Bzyk-Bzyk i Pan Kuleczka?

- Jakie przedmioty chcieli ze sobą zabrać bohaterowie opowiadania?

- W jaki sposób bohaterowie zdecydowali, co zabrać na wyjazd?

- Co wy zabralibyście ze sobą, wybierając się na wakacje?

- Czy spakowanie walizki, torby lub plecaka jest trudne?

- O czym należy pamiętać podczas pakowania?

- Wymień rzeczy, które waszym zdaniem należałoby zabrać?

 

WARTO przypomnieć dzieciom nazwy charakterystycznych elementów typowych krajobrazów Polski. Wskazać na mapie Polski obszary wyżynne, nizinne, górzyste. Zwrócić uwagę na oznaczenia tych obszarów na mapie poszczególnymi kolorami zgodnie z legendą mapy.

 

  1. ZADANIE DLA MĄDRALI

- Wskaż na mapie Polski cztery kierunki świata.

  1. Zapisywanie nazw sześciu przedmiotów, które warto zabrać na wakacje, w kolejności alfabetycznej. K. s. 58 ćw. 1
  2. Odszukanie niepasującej ilustracji. Kończenie zdań. K. s. 58, ćw. 2
  3. Dokładne obejrzenie rysunku. Wypisanie jak największej rzeczowników, czasowników, przymiotników. Dokończenie kolorowania rysunku. K. s. 59 ćw. 3
  4. Układanie zdań na podstawie ilustracji z ćw. 3 i zapisywanie ich w zeszycie. K. s. 59 ćw. 4
  5. Zadanie domowe: K. s. 59 ćw. 5

 

WARTO przypomnieć elementy pogody.

           

   1. Ćwiczenia dodatkowe. K. s. 79, ćw. 15
   2. Czytam sam! K. s. 83 ćw. 5
   3. Działania na liczbach trzycyfrowych. KM. s. 46 ćw. 1-5, s. 47 ćw. 6-8 – praca do sprawdzenia

- rozłkładanie liczby na składniki

-zapisywanie liczby 300 jako różnicy dwóch liczb

- odgadywanie liczb ukrytych w zapisie sum i różnic

- obliczenia pieniężne

- odczytywanie informacji z mapy, obliczanie długości tras

- rozwiązywanie zadania o podwyższonym stopniu trudności

- dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000 zgodnie z podanym poleceniem

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
  96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
 • 46 814 22 36

Galeria zdjęć