Nawigacja

Edukacja wczesnoszkolna Piątek 29.05.2020r.

Temat: Australia

1. Gimnastyka oka i języka. Odczytywanie z promieni słonecznych fragmentów wiersza Jana Brzechwy „Jasne jak słońce”. P. s. 50

2. Wyszukiwanie w tekście „Ciekawe kropki” informacji dotyczących techniki kropkowej używanej przez rdzennych mieszkańców Australii. P. s. 51

- W jaki sposób tworzone są obrazy techniką kropkową?

-  Jakich kolorów używają Aborygeni i co one symbolizują?

- Co przedstawiają obrazy Aborygenów?

- Jakimi cechami powinien się charakteryzować artysta malujący obrazy tą techniką?

3. Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt żyjących w Australii. P. s. 52, 53

- Jakie zwierzęta żyją w Australii?

- Czym charakteryzują się torbacze?

- Jaką niezwykłą wspólną cechę mają kolczatka i dziobak?

4. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. P. s. 51-53

5. Łączenie przymiotników z rzeczownikami, podpisywanie ilustracji nazwami zwierząt mieszkających w Australii. K. s. 52 ćw. 1

6. Wyszukiwanie w różnych źródłach informacji na temat wybranego zwierzęcia K. s. 52 ćw. 2 – praca do sprawdzenia.

7. Ćwiczenia w zamianie zdań z liczby pojedynczej na mnogą i kształtnym pisaniu. K. s. 53 ćw. 3

8. K. s. 53 ćw. 4

9. Obliczanie iloczynów i sum zgodnie z podanym wzorem. KM. s. 44 ćw. 1

10. Obliczanie iloczynów. Wskazywanie parzystych wyników. KM. s. 44 ćw. 2

11. Rozwiązywanie w zeszycie zadania tekstowego na dzielenie. KM.  s. 44 ćw. 3

12. Odczytywanie informacji z tabeli. Przeliczanie pieniędzy zgodnie z podanym kursem dolara australijskiego. KM. s. 45 ćw. 4

13. Uzupełnianie zapisu iloczynu zgodnie z liczbą wyrzuconych oczek. Obliczanie wyników utworzonych działań. KM. s. 45 ćw. 5

14. Rozwiązywanie zadania tekstowego o podwyższonym stopniu trudności. KM. s. 45 ćw. 6

15. Zadania wspierające naukę programowania. Uzupełnianie tabel nalepkami. KM. s. 45 ćw. 7, 8.

Do sprawdzenia ćwiczenia matematyczne s. 44-45

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć