Nawigacja

Edukacja wczesnoszkolna Piątek 15.05.2020r.

Temat: Klasowe igrzyska sportowe.

1. Wysłuchanie wiersza Pawła Beręsewicza „Wyścig w workach”. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu i ilustracji. P. s. 26

- Jaka atmosfera panowała przed startem, a jaka w czasie trwania wyścigu?

- Opiszcie jak przebiegała rywalizacja.

- Jakie emocje towarzyszyły występom dzieci?

- Dlaczego dzieci smuciły się po zakończeniu wyścigu?

- Co powiedziała Marta i jak rozumiecie jej słowa?

2. Wskazywanie w treści  wiersza wyrazów, które się rymują. P. s 26

3. Łączenie w pary rymujących się wyrazów. Wyszukiwanie dwóch innych rymujących się par wyrazów w wierszu „Wyścig w workach” i zapisywanie ich w zeszycie. P. s. 26, K. s. 29 ćw. 5

4. Gimnastyka oka i języka. Ćwiczenia w głośnym i wyrazistym czytaniu wiersza  Danuty Wawiłow „Dziwny pies” zgodnie z podanym poleceniem. P. s. 27

5. Łączenie obrazków z właściwą nazwą sportowca. Dzielenie wyrazów na sylaby, porządkowanie ich w kolejności od najmniejszej do największej liczby sylab. K. s. 28 ćw. 1

6. Wskazywanie określeń, które charakteryzują sportowca. Zapisywanie odpowiedzi na postawione pytanie. K. s. 28 ćw. 2

7. Czytanie ze zrozumieniem, łączenie pasujących do siebie części powiedzeń i zapisywanie jednego z nich w zeszycie. Rozmowa na temat znaczenia zapisanych powiedzeń. K. s. 29 ćw. 3

8. Wypisywanie imion Uczniów występujących w wierszu. Zwrócenie uwagi na pisownię imion wielką literą. P. s. 26, K. s. 29 ćw. 4

9. Ćwiczymy z Noni. K. s. 30, 31 ćw. 1- 6 (praca do sprawdzenia)

- Opisywanie ilustracji, podkreślanie czasowników i rzeczowników. Kolorowanie ilustracji.

- Podpisywanie znaków drogowych.

- Układanie wyrazów z rozsypani literowej i ich zapisywanie.

- Utrwalanie pisowni nazw państw i ich mieszkańców wielką literą.

- Wypisywanie nazw zwierząt żyjących na łące.

-  Czytanie ze zrozumieniem.

Miłego dnia.

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć