Nawigacja

Edukacja wczesnoszkolna Czwartek 14.05.2020r.

Temat: Czy zawsze trzeba wygrywać?

1. Wysłuchanie tekstu Zawody z cyklu „Listy od Hani i Henia” czytanego przez rodzica. P. s. 24, 25

2. Nazywanie i zapisywanie emocji, które odczuwa osoba, która wygrała, oraz odczuwanych przez osobę, która przegrała. K. s. 26 ćw. 1

3. Kolorowanie ramek wypowiedziami używanymi w stosunku do osoby, która wygrała oraz do tej, która przegrała. K. s. 26 ćw. 2

4. Układanie, zapisywanie zasad właściwego zachowania i postępowania  w czasie gry z rozsypani wyrazowej. Dopisywanie własnej propozycji. K. s. 27 ćw. 3

5. Wyjaśnienie znaczenia odkodowanego hasła. K. s. 27 ćw. 4

Praca domowa: Ułóż i zapisz w zeszycie hasło dopingujące koleżanki i kolegów startujących w zawodach.

6. Czytam sam! K. s. 82 ćw. 3

7. Matematyka w działaniu. KM. s. 20, 21

8. Liczby trzycyfrowe typu: 362 P. s. 90

9. Odczytywanie liczb. Zapisywanie ich słownie w zeszycie. P. s. 90 ćw. 1

10. Obliczenia pieniężne. P. s. 90 ćw. 2

11. Obliczanie sum i różnic. Zaznaczanie sylab na osi liczbowej. Odczytywanie hasła. KM. s. 22 ćw. 1

12. Obliczanie liczby prostokątów. Wyodrębnienie i dodawanie setek, dziesiątek i jedności. KM. s. 22 ćw. 2

13. Zapisywanie liczb za pomocą cyfr. KM. s. 23 ćw. 3

14. Przedstawianie zapisanych liczb w postaci setek, dziesiątek i jedności. KM. s. 23 ćw. 4

15. Rozwiązywanie zadania o podwyższonym stopniu trudności. KM. s. 23 ćw. 5

16. Liczby trzycyfrowe w zadaniach rozmaitych. KM. s. 23 ćw. 6, 7

Zadania dodatkowe. KM. s. 55 ćw. 7, 8 s. 56 ćw. 11

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć