Nawigacja

Język angielski

Temat: Temat: Let's buy postcards. Lekcja kulturowa.

Podręcznik, str.75

Open your book at page 75.

Let's buy postcards!

postcards- pocztówki,

stamps-znaczki.

Look! The girl wants to buy a postcard. Is she on holiday? (Yes, she is).

She's Marta. She's from Poland. She's on holiday in London.

Look at the postcards from London. What can you see?

It's a postcard of red buses/ a duck/ a cat and a dog/ cakes.

What colour are the stamps? (Red).

1.Posłuchaj uważnie nagrania 4.09.mp3, w którym dzieci kupują pocztówki.

2.Posłuchaj rymowanki 4.10.mp3 i powiedz ile pocztówek i znaczków kupują dzieci? (Five).

Powtarzaj zdania i dołącz gesty:

Five postcards, please- podnieś prawą dłoń,

And five red stamps- podnieś lewą dłoń,

One postcard to my grandma- podnieś prawy kciuk,

Two postcards to my friends- wskaż na obrazek,

One postcard to my granddad- podnieś lewy kciuk,

One postcard to my cat- wykonaj gest głaskania kota,

Powtórz jeszcze raz od początku...

3.Jeśli masz możliwość, przećwicz scenkę zakupu pocztówki i znaczka:

Np. one postcard of cake and one stamp, please?

Na zakończenie narysuj w zeszycie pocztówkę dla wybranej osoby, przyklej wymyślony znaczek oraz napisz krótki opis: It's a postcard of...

 

Milej nauki!smiley

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć