Nawigacja

Religia 19. 05. Wtorek

Jesteśmy wezwani do dzielenia się z innymi . 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

Modlitwa : ,, Akt miłości ... " 

1. Wokół nas są różne osoby - takie , do któtych podchodzimy z radością i takie , które czasami omijamy . 

Pan Jezus uczy nas , że powinniśmy okazywać ludziom miłość . Ten , kto miłuje bliźniego , kocha Pana Boga . 

2. Poprzez tekst biblijny odkryjemy , kto jest moim bliźnim . 

3. Przeczytaj wyjaśnienie znaczenia słów : ,, kapłan " , ,, lewita " , ,, Samarytanin " :

- kapłan - osoba sprawująca służbę w świątyni , będąca pośrednikiem między Bogiem , a ludźmi ;

- lewita - pomocnik kapłana w świątyni ;

- Samarytanin - mieszkaniec Samarii , środkowej części Palestyny . Samarytanie graniczyli z Żydami , którzy nimi gardzili . 

4. Przeczytaj tekst z Pisma Świętego : Łk 10 , 30 - 35 ( podręcznik s. 114 )

5.Zastanów sie:

- Jakiej krzywdy doświadczył człowiek schodzący drogą z Jerozolimy do Jerycha ?

- Jak się zachował kapłan i lewita , widząc pobitego ?

- Co zrobił Samarytanin ?

6. Pan Jezus w słowach : ,, Idź i ty czyń podobnie " ( Łk 10 , 37 b ) , zachęca nas , byśmy czynili dobro .

- Zastanów się , w jaki sposób . Obejrzyj ilustracje znajdujące się w podręczniku na s. 115 .

7. Pomyśl :

- Jaki jestem dla bliźnich ?

- Jak pomagam tym , którzy proszą mnie o pomoc ?

8. Wykonaj ćwicz. 1 s. 52  ; ćwicz. 2 - dla chętnych - ( możesz przysłać mi zdjęcie ) .

9. Posłuchaj i pośpiewaj pieśń pt. ,, To przykazanie " :

https://www.youtube.com/watch?v=fJkLa3rYfWc

  

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć