Nawigacja

Edukacja wczesnoszkolna

Praca w podręcznikach ,, Nowi Tropiciele''

Wpisz do zeszytu z języka polskiego,-pod datą 25 marca ,Ekologiczne zakupy. Segregujemy odpady:

 PAPIER -gazety, zeszyty, kartony, katalogi, ulotki, papier pakowy SZKŁO- czyste butelki i słoiki, opakowania szklane PLASTIK I METAL- butelki plastikowe, plastik, torby foliowe, puszki po napojach

Przeczytaj ze zrozumieniem tekst ,, Śmieci wokół nas''- z podręcznika strona 23, .Postaraj się odpowiedzieć na pytania:

- Ile kilogramów odpadów produkuje przeciętnie każdy Polak?

- Który produkt rozkłada się najdłużej?

- W co trzeba pakować zakupy, aby dbać o środowisko?

Przeczytaj treść wiersza pt.,,Lekcja'' ze strony 24 i 25. Następnie podkreśl ołówkiem nazwy warzyw i owoców oraz zapisz je w zeszycie do języka poskiego w kolejności alfabetycznej.

Otwórz kartę pracy do języka polskiego na stronie 23 i wykonaj ćwiczenie 1oraz 2.

Dla zapamiętania pisowni wyrazów z ,,ż'' wymiennym na,,g'' wykonaj ćwiczenie 3,4 i 5 na stronie24.

Podpisz obrazki wyrazami z,,ó'' strona 26 i 27 ćwiczenie 1-5.

Dla chętnych jest do wykonania praca plastyczna ,,Zwierzak'' - zgodnie z instrukcją ze strony 25.

Pozdrawiam Was cieplutko.

Wpisz do zeszytu z języka polskiego,-pod datą 25 marca ,Ekologiczne zakupy. Segregujemy odpady:

 PAPIER -gazety, zeszyty, kartony, katalogi, ulotki, papier pakowy SZKŁO- czyste butelki i słoiki, opakowania szklane PLASTIK I METAL- butelki plastikowe, plastik, torby foliowe, puszki po napojach

Przeczytaj ze zrozumieniem tekst ,, Śmieci wokół nas''- z podręcznika strona 23, .Postaraj się odpowiedzieć na pytania:

- Ile kilogramów odpadów produkuje przeciętnie każdy Polak?

- Który produkt rozkłada się najdłużej?

- W co trzeba pakować zakupy, aby dbać o środowisko?

Przeczytaj treść wiersza pt.,,Lekcja'' ze strony 24 i 25. Następnie podkreśl ołówkiem nazwy warzyw i owoców oraz zapisz je w zeszycie do języka poskiego w kolejności alfabetycznej.

Otwórz kartę pracy do języka polskiego na stronie 23 i wykonaj ćwiczenie 1oraz 2.

Dla zapamiętania pisowni wyrazów z ,,ż'' wymiennym na,,g'' wykonaj ćwiczenie 3,4 i 5 na stronie24.

Podpisz obrazki wyrazami z,,ó'' strona 26 i 27 ćwiczenie 1-5.

Dla chętnych jest do wykonania praca plastyczna ,,Zwierzak'' - zgodnie z instrukcją ze strony 25.

Pozdrawiam Was cieplutko.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć