Nawigacja

Edukacja wczesnoszkolna

Temat zajęć: Legenda o Piaście Kołodzieju.

 1. Wysłuchanie ze zrozumieniem legendy Mariana Orłonia ,,O Piaście Kołodzieju i tajemniczych wędrówkach". P. s. 6

  https://www.youtube.com/watch?v=-FI4B4REh6A

 2. Co oznacza słowo kołodziej?

 

KOŁODZIEJ- osoba, która zajmuje się wytwarzaniem kół i pojazdów konnych

 

  1. Opowiadanie treści legendy o Piaście Kołodzieju. P. s. 6, 7

   - Do czego przygotowywał się najstarszy syn Piasta i jego żony Rzepichy?

   - Kto pojawił się w ich chacie?

   - O co przybysze poprosili gospodarzy domu?

   - Na czym polegały postrzyżyny chłopca?

   - Co wydarzyło się po odejściu tajemniczych wędrowców?

   - Kim został Siemowit?

  2. Podpisywanie obrazków przedstawiających bohaterów legendy. K. s. 6, ćw. 1

  3. Uzupełnianie zdania wyrazami z ramki. Wielka litera na początku zdania. ćw.2

  4. Zapoznanie z definicją legendy. K. s. 6

  5. Dobieranie wyrazów określających bohatera legendy. K. s. 7, ćw.3

  6. Czytanie ze zrozumieniem. Umieszcznie nalepek obok poprawnych zakończeń zdań. ćw. 4

  7. Porządkowanie i zapisywanie kolejności wydarzeń w legendzie o Piaście Kołodzieju. ćw.5

  8. Czytam sam! K. s. 82 ćw.1

  9. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100. P. s. 84, ćw.1-5

  10. Praca w kartach pracy KM. s. 6,7, ćw. 1-6

  11. Zadanie dodatkowe dla chętnych : Ilustrowanie sceny inspirowanej legendą – wybrana technika plastyczna. Podręczniki część 5 można odebrać przy wejściu do szkoły.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
  96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
 • 46 814 22 36

Galeria zdjęć