Nawigacja

Edukacja wczesnoszkolna

Temat zajęć: Majowe Święta.

Dzień dobrysmiley

Zapiszcie w zeszycie dzisiejszą datę ; W klasie

                              

 

1. Przeczytajcie wiersz Jerzego Ficowskiego pt. ,,Maj" , a potem przepiszcie do zeszytu 8 linijek z wiersza:

 "Maj"
 Najweselsze, najzieleńsze
 maj ma obyczaje.
 W cztery strony - świat zielony
 umajony majem!
 Ciepły deszczyk każdą kroplą
 rozwija dokoła
 z pąków - kwiaty, z listków - liście,
 z ziółek - bujne zioła.
 A po deszczu dzień pogodny
 malowany tęczą
 lubi wiązać krople srebrne
 na nitkę pajęczą.
 A gdy ciepła noc nadchodzi,
 kiedy dzień już zamilkł,
 maj bzem pachnie, wniebogłosy
 dzwoni słowikami!

 

2. Zastanówcie się i odpowiedzcie na pytania do tekstu wiersza

 

- W jaki sposób poeta przedstawił maj?

 

- Jakie zmiany w przyrodzie można zaobserwować w maju?

 

3. Wymyślcie rymy  do wyrazu maj. 

 

4. Przeczytajcie wiersz 

 

,,Dzień dobry, Biały Ptaku!"    Znalezione obrazy dla zapytania biały ptak symbol

(fragment)

Dzień dobry, Biały Ptaku,

na skrzydłach niesiesz wiatr,

od Bałtyku kroplę wody słonej,

białe płatki kwiatów od jabłonek

i te gwiazdki śniegu znalezione

w słońcu Tatr.

 

Dzień dobry, Biały Ptaku,

twe skrzydła mocne są -

pod skrzydłami twymi żyzne pole

jabłko na jabłoni, chleb na stole

i najbliższy sercu pokoleń

wspólny dom.

 

Wanda Chotomska

To gołąbek pokoju, posłuchajcie piosenki  https://www.youtube.com/watch?v=7YQ0nXwZxgA                                                                           Przeczytajcie tekst poniżej i postarajcie się odpowiedzieć na pytania:

  • Jakie są kolory polskiej flagi i co one oznaczają?
  • Jak wygląda godło Polski?
  • Co było symbolem polskich władców?
  • Jak wyglądała najważniejsza chorągiew polskich rycerzy?
  • W jaki sposób Polacy świętują Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej?
  • Co symbolizuje w wierszu Biały Ptak?

 

 

Biel i czerwień to polskie barwy narodowe.

Biało-czerwony sztandar od wieków jest związany z dziejami naszej ojczyzny. Od najdawniejszych czasów symbolem polskich władców i polskich oddziałów wojskowych były chorągwie z białym orłem na czerwonym tle.

Godłem Polski jest biały orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo, na tle czerwonej tarczy herbowej.

W czasie wojen i zaborów polskie symbole narodowe – flaga i godło- pomagały przetrwać narodowi trudne chwile. Były symbolem buntu i walki o wolność.

Teraz, kiedy Polska jest niepodległym krajem, wywieszając biało-czerwoną flagę, dajemy wyraz naszej miłości do ojczyzny.

Aleksandra Michałowska, ,,Sto wierszy na każdą okazję", Wrocław 2010

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej zmieniała się i kształtowała w dziejach kraju tak samo jak terytorium naszej  Ojczyzny. Bo nie zawsze Polska chorągiew wyglądała tak jak dzisiaj. W związku z tym, że właśnie dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej odbędziemy podróż w czasie, śladami naszych barw narodowych.

Bo aż trudno w to uwierzyć, ale Polska flaga nie zawsze była biało-czerwona (lecz zawsze te dwie barwy na niej dominowały). Początkowo polską barwą narodową był karmazyn (odcień ciemnej czerwieni z niewielką domieszką błękitu). Symbolizował on dostojeństwo i bogactwo. Uważany był za najszlachetniejszy z kolorów. Ze względu na cenę barwnika i trudność z jego wyprodukowaniem, na ten kolor sztandaru pozwolić sobie mogła najbogatsza szlachta lub dostojnicy państwowi.

Lądujemy w latach 1386–1569. W tym okresie - okresie Korony Królestwa Polskiego flaga (sztandar) Polski przeszedł małą metamorfozę. Pojawił się na nim biały orzeł w koronie na czerwonym tle. Przypomnę tylko, że właśnie pod takim sztandarem armia Polska pod dowództwem króla Władysława Jagiełły stoczył zwycięską bitwę z Krzyżakami pod Grunwaldem w 1410 roku.

W okresie istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569–1795), wraz ze zmianami politycznymi i terytorialnymi, Polska chorągiew ponownie przeszła metamorfozę i zmieniła swój wygląd. Przypominała trochę dzisiejszą flagę Austrii. Składała się z trzech pasów : czerwony-biały-czerwony. Na białym pasie chorągwi umieszczano czterodzielny herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792. Podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej. Damy wystąpiły wówczas w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie nałożyli na siebie szarfy biało-czerwone.

Nadszedł okres zaborów. Polska została rozerwana przez trzy mocarstwa (Prusy, Austrię i Rosję). Praktycznie na 123 lata znikły wszelkie oznaki Polskiej Państwowości. Głównie polskie barwy pojawiały się podczas zrywów narodowych (powstania kościuszkowskiego, listopadowego, krakowskiego, styczniowego). Dopiero po odzyskaniu niepodległości barwy i kształt flagi uchwalił Sejm Ustawodawczy odrodzonej Polski 1 sierpnia 1919. W ustawie podano: „Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolor biały i czerwony w podłużnych pasach równoległych, z których górny – biały, dolny zaś – czerwony.”

Dwa lata później Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało broszurę w której sprecyzowano odcień czerwieni definiując ją jako karmazyn, ale w 1927 odcień koloru czerwonego został zmieniony na cynober, ten sam kolor został użyty w definicji flagi w ustawie z 1955. Kolory flagi zostały ponownie zmienione ustawą z 31 stycznia 1980, ustawę opracował zespół ekspertów.

W taki oto sposób kształtowała się nasza piękna flaga narodowa. Nie zapominajmy o niej i nie wstydźmy się jej, bo na jej materiale zapiały i nadal zapisują się karty naszej, Polskiej historii. 

 

5. Praktyczne posługiwanie się kalendarzem jako ważnym źródłem informacji, różne sposoby zapisywania dat. Kolorowanie okienek z nazwą miesiąca i numerem dnia, w którym obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.-

KARTA polonistyczna. s. 3, ćw.1

 

6. Układanie nazw symboli narodowych z rozsypanek literowych. K. s. 3, ćw. 2

 

7. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. Utrwalenie pisowni wielką literą nazw narodowości. K. s.      4, ćw. 3

 

8. Napisanie, co oznaczają kolory na fladze Polski   K s. 4 , ćw. 4

 

9. Dekodowanie informacji, zapisywanie hasła. Zapisywanie nazw państw wielką literą. K. s. 5, ćw. 5

 

10. Zapisywanie w zeszycie nazw państw z ćw. 5 w kolejności alfabetycznej. K. s. 5, ćw. 6

 

11. Ćwiczenia dodatkowe. K. s. 78, ćw. 14

 

12. Wykonanie z kolorowego papieru i patyczka chorągiewki w polskich barwach narodowych. ( praca na ocenę)

 

13. Mnożenie i dzielenie w zakresie 100 - Praca w kartach pracy KM. s. 3,4,5  ćw. 1-9.

 

14. Ćwiczenia dodatkowe. KM. s. 54 ćw.1,2

 

Pozdrawiam Was serdeczniesmiley

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć