Nawigacja

Język angielski

Temat: Project: my country. Elementy krajobrazu.

Podręcznik str.58

nowe słówka:

landscape- krajobraz

island -wyspa

postcards - pocztówki

14.Na obrazku, widnieją pocztówki z różnych miejsc na świecie.

1. Machu Picchu in The Mountains in Peru- miasto w górach w Peru

2. The Yellow River in China- żółta rzeka w Chinach

3. Santorini, An Island in Greece- wyspa w Grecji

4. A rainforest in Madagascar, Africa- deszczowy las na Madagaskarze w Afryce

Posłuchaj uważnie nagrania NEA_Pol_L2_Tk3_16.mp3 i podawaj numery zdjęć, o których jest w nim mowa.

Które miejsce podoba Ci się najbardziej?

15. 

Spójrz na pocztówkę, Twoim zadaniem jest przepisać jej treść do zeszytu oraz wstawić brakujące wyrazy z ramki.

Zwróć uwagę do kogo jest zatytułowana. ( Dear Grandma- Droga Babciu) 

Zeszyt ćwiczeń str.56

Ćw. 13

Uzupełnij tekst pocztówki wyrazami z ramki zgodnie z rysunkiem.

Ćw. 14

Narysuj pocztówkę, uzupełnij luki w jej treści oraz zakreśl właściwe wyrazy zgodnie z rysunkiem.

Praca na ocenę! (Termin oddania do 29.04)

Na kartce a4 narysuj wymyślone przez siebie miejsce, powinno zawierać wiele elementów krajobrazu ( góry, lasy, jeziora, rzeki, pola).

Napisz kilka zdań opisujących obrazek. Zdania powinny rozpoczynać się: There's - jeśli mowa o jednym elemencie krajobrazu, np. There's a forest lub There are- gdy mowa o kilku elementach krajobrazu, np. There are four lakes.

Klucz odpowiedzi:

Ćw.13 

Dad, in, lake, boats, like, Love.

Pocztówka ( do zeszytu)

Dear Grandma, (Droga babciu)

I'm on an island in Greece. (Jestem na wyspie w Grecji)

It's Santorini. This is the town. There are lots of small white houses here. ( To Santorini. To jest miasto. Jest tutaj wiele małych, białych domów).

I like Santorini! ( Lubię Santorini)

Love, 

Katie 

 

Miłej nauki!smiley

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć