Nawigacja

Edukacja wczesnoszkolna

Temat zajęć: Czytamy baśń Hansa Christiana Andersena pt. ,, Calineczka''.

  1. Wysłuchanie czytanej przez rodziców baśni Hansa Christiana Andersena ,,Calineczka' 'lub odtworzenie nagrania baśni z internetu -

         

           https://www.youtube.com/watch?v=Jzfr61feSPY

       2. Opowiadanie baśni na podstawie wysłuchanej lektury oraz historyjki obrazkowej w podręczniku na stronie 46-47. 

           - Gdzie urodziła się Calineczka?

           - Kto porwał dziewczynkę?

           - U kogo zamieszkała Calineczka?

           - Kto chciał pojąć ją za żonę?

           - Z kim zaprzyjaźniła się Calineczka i dlaczego?

 

    3. Uzupełnianie metryczki lektury. Porządkowanie obrazków zgodnie z kolejnością wydarzeń w baśni. Wpisywanie tytułów     wydarzeń     -  K. s. 50, ćw.1 i 2

    4. Dobieranie i zapisywanie cech opisujących Calineczkę i kreta, uzupełnianie nimi zdań. K.s.51, ćw. 3,4

    5. Napisanie, jakie zwierzęta spotkała na swojej drodze Calineczka. K.s.51, ćw.5

    6. Praca plastyczna – lepienie postaci Calineczki z plasteliny lub narysowanie jej - K. s.51, ćw .6

    7. Wykonanie ćwiczeń 1-6 ze strony 53.

    Miłej pracysmiley

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć