Nawigacja

Edukacja wczesnoszkolna

Temat zajęć: Ślimak Staś- ćwiczymy ortografię.           Piątek 19.06.2020

 1. Układanie wyrazu z plątaninki literowej  K. s. 62 ćw. 1

 2. Wyszukiwanie w tekście nazw zwierząt, zapisywanie ich w liniaturze w liczbie pojedynczej i mnogiej. K. s. 62 ćw. 2

 3. Rozwiązywanie rebusu. Zapisywanie rozwiązania. K. s. 62 ćw. 3

 4.  

 5. Piszemy poprawnie. Pisownia wyrazów z ś, ć, ź,ń. P. s. 59, 81

- Odszukiwanie nazwy motyla wśród podanych liter. Uzupełnianie zdania  utworzoną nazwą K. s. 63 ćw. 4

- Uzupełnianie obrazków właściwymi podpisami zgodnie z zasadą ortograficzną K. s. 63 ćw. 5

- Odczytywanie i zapisywanie zdania. K. s. 63 ćw. 6

 

 1. Minitest matematyczny. Utrwalanie pojęć: godzina, kwadrans. KM. s. 50 ćw. 1  

 2. Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczenia zegarowe. KM. s. 50 ćw. 2, 3, s. 51 ćw. 4-7 

 3. Zadania dodatkowe. KM. s. 59 ćw. 23

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
  96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
 • 46 814 22 36

Galeria zdjęć