Nawigacja

Język angielski

Temat: Friday Funday - Piątkowa zabawa.

Materiał przygotowany przez panią praktykantkę Magdalenę Woszczyk.

1.Read the phrases and show the activity. Przeczytaj wyrażenia i pokaż czynności.

Clap your hands

klaśnij w dłonie

Stomp your feet

tupnij stopami

Shout "Hooray!”

krzyknij hura

 

2. Listen and sing. Posłuchaj i zaśpiewaj.

https://www.youtube.com/watch?v=M6LoRZsHMSs&feature=youtu.be&t=4

If you're happy and you know it, clap your hands. (Clap-clap)

If you're happy and you know it, clap your hands. (Clap-clap)

If you're happy and you know it, then your face will surely show it.

If you're happy and you know it, clap your hands. (Clap-clap)


 

If you're happy and you know it, stomp your feet. (Stomp stomp)

If you're happy and you know it, stomp your feet. (Stomp stomp)

If you're happy and you know it, then your face will surely show it.

If you're happy and you know it, stomp your feet. (Stomp stomp)


 

If you're happy and you know it, shout "Hooray!" (Hoo-ray!)

If you're happy and you know it, shout "Hooray!" (Hoo-ray!)

If you're happy and you know it, then your face will surely show it.

If you're happy and you know it, shout "Hooray!" (Hoo-ray!)


 

If you're happy and you know it, do all three (clap-clap, stomp-stomp, hoo-ray!)

If you're happy and you know it, do all three (clap-clap, stomp-stomp, hoo-ray!)

If you're happy and you know it, then your face will surely show it

If you're happy and you know it, do all three. (clap-clap, stomp-stomp, hoo-ray!)


 

3. Look at the picture and read the words. Spójrz na zdjęcie i przeczytaj słowa.

 

PAPER

SCISSORS

ROCK

 

  • Paper – papier

  • Rock – kamień

  • Scissors - nożyce

Do you know that game ? (Czy znasz tą grę ?)

Answer. (Odpowiedz)

  • Yes. (tak)

  • No. (nie)

4. Listen the song and sing. Wysłuchaj piosenki i zaśpiewaj.

If you want you can play the game with parents or friends. Jeśli chcesz, możesz zagrać w tę grę z rodzicami lub przyjaciółmi.

https://www.youtube.com/watch?v=3noL0nBOD4M

Rock, scissors, paper.

Rock, scissors, paper.

One, two, three.

Play with me.

Right hand ROCK!

Left hand PAPER!

It's a helicopter!


 

Rock, scissors, paper.

Rock, scissors, paper.

One, two, three.

Play with me.

Right hand ROCK!

Left hand ROCK!

Pinocchio!

Rock, scissors, paper.

Rock, scissors, paper.

One, two, three.

Play with me.

Right hand SCISSORS!

Left hand PAPER!

Look, it's a seesaw!


 

Rock, scissors, paper.

Rock, scissors, paper.

One, two, three.

Play with me.

Right hand SCISSORS!

Left hand ROCK!

Mmmm, it's an ice cream cone!


 


 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć