Nawigacja

Religia 03.06. Środa

W jaki sposób możemy odpowiadać na słowa Pana Jezusa ? 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

1. Modlitwa - ,, Akt wiary " .

2. Odczytaj w podręczniku na str. 116 ważne pytanie i teksty biblijne ( Ef 3 , 17 ; Jk 1, 22 ) .

Na początku odmówiliśmy modlitwę - ,, Akt wiary " . Wiara jest odpowiedzią na to co Bóg objawił . Św. Jakub ( w drugim tekście biblijnym )  zachęca nas , abyśmy słowa Pana Jezusa wprowadzali w czyn . Oznacza to , że powinniśmy z wiarą słuchać słów Pana Jezusa i postępować tak , jak On nas uczy . 

3. Wykonaj ćwicz. 1 w kartach pracy - str. 70 .

4. Przypomnij sobie treść przykazania miłości z katechezy nr 46 :

,, Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem , całą swoją duszą i całym swoim umysłem . ( ... ) Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego " . 

- Zastanów się ; jak można to przykazanie wypełnić .

5. Zapraszam do wysłuchania nagrania piosenki pt. ,, O małym Kaziu " :

https://www.youtube.com/watch?v=6rPeLU-37S0

   Pomyśl :

- Jakie słowa Jezusa usłyszał mały Kazio ?

- Jak na nie zareagował ? Co zrobił pod wpływem tych słów ?

- Kto wytłumaczył Kaziowi sens słów Pana Jezusa ?

- Jakie rady otrzymał Kazio ?

6. Wykonaj ćwicz. 2 str. 71 .

   Pozdrawiam  serdecznie .

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć