Nawigacja

Religia 27. 05. Środa

,, Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć ? "

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

    Modlitwa 

,, Zdrowaś Maryjo " .

1. Przypomnij sobie :

- O kim uczyliśmy się na ostatniej lekcji ? 

- Jakie imiona świętych zapamiętaliście ? 

2.Zastanów się: - Kto może zostać świętym ?

Odczytaj biblijną odpowiedź ( 1 J 3 , 3 ) w podręczniku na s. 114 .

3. Wszyscy jesteśmy powołani do świętości . 

- Kto i w jaki sposób pociąga nas ku świętości ? 

 Przeczytaj fragment Pisma świętego : 

,, Ponieważ Ja jestem Pan , Bóg wasz - uświęćcie się . Bądźcie świętymi , bo Ja jestem święty " ( Kpł 11 , 44 ) .

- Co na podstawie  tekstu  możemy powiedzieć o Panu Bogu ?

- Do czego Pan Bóg nas wzywa ?

 Pan Bóg powołuje nas do świętości , pociąga nas swoim przykładem . Możemy przekonać się o tym , poznając coraz lepiej Jezusa , Jego życie i naukę . 

4. Wykonaj ćwiczenie na str. 69 .

Jest takie powiedzenie : ,, Z kim przestajesz , takim się stajesz " - upodabniamy się do swoich przyjaciół . Zaprzyjaźniając się z Jezusem , stajemy się do Niego podobni . 

5. Jak postępują ludzie , którzy stają się przyjaciółmi Jezusa ?

Przyjrzyj się ilustracjom w podręczniku na s. 115 . 

- Kogo przedstawiają ilustracje ? 

- Co robią poszczególne osoby ? 

- Jak postępują wobec drugiego człowieka ?

Uświęcamy się poprzez czynienie dobra . 

6. Pośpiewaj piosenkę religijną pt. ,, Święty uśmiechnięty "

https://www.youtube.com/watch?v=Ha8f5amqPxA

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć