Nawigacja

Religia 20. 05 Środa

Słucham Pana Jezusa .

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ! 

Modlitwa :

- ,, Akt wiary ... " 

1. Otwórz podręcznik na s. 110 i przyjrzyj się ilustracji . 

Zastanów się :

- Do kogo Pan Jezus kierował swoje słowa ? 

  Pan Jezus nauczał dzieci i dorosłych , bogatych i biednych ; tych , którzy żyli w Jego czasach i później . Jezus naucza także tych , którzy żyją dzisiaj . 

2. Pomyśl , w jaki sposób nauczanie Jezusa dotarło do ludzi żyjących w póżniejszych czasach niż żył On . Pomocą w odpowiedzi na to pytanie będzie hasło stanowiące rozwiązanie krzyżówki w kartach pracy . 

3. Wykonaj ćwiczenie ze str. 67 .

4. Przeczytaj ważne pytanie - podręcznik s. 110 .,, O czym mówi Pan Jezus ? " i odpowiedź - Przykazanie miłości ( fragment z Ewangelii św. Mateusza : Mt 22 , 37 , 39 ) .

   Pan Jezus przykazuje nam kochać Pana Boga , bliźniego i siebie . Naszym bliźnim jest każdy człowiek .

- Jak powinniśmy kochać Pana Boga ?

5. Przyjrzyj się ilustracjom na s. 111 .

Pomyśl :

- Gdzie słuchamy Jezusa ? 

- Gdzie poznajemy Jego naukę zawartą w Piśmie Świętym ?

- Kto pomaga nam w zrozumieniu tej nauki ?

6. Posłuchaj i zaśpiewaj pieśń pt. ,, Kiedyś o Jezu chodził po świecie " .

https://www.youtube.com/watch?v=t02-HTZ23SU

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć