Nawigacja

Religia 08.05.piątek

Kochamy bliskich .

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

Modlitwa : Ojcze nasz ...

1. Otwórz podręcznik na s. 106 .

Obejrzyj ilustrację przedstawiającą rodzinę .

- Czym zajmują się członkowie tej rodziny ?

- W jaki sposób dzieci okazują miłość swoim bliskim ?

2. Wykonaj zadanie w kartach pracy na s. 65 .

3. Odczytaj ważne pytanie i odpowiedź z Ewangelii św. Jana ( J 15 , 9. 11 ) z podręcznika ( s. 106 ) .

- Zastanów się , co to znaczy ,, trwajcie w miłości mojej " . 

4.Posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę religijną pt ,, Jeśli Pana Boga kochać chcę " :

http://www.koszalinfranciszkanie.pl/biura/koszalinofmconv/page_download/763/Przykazanie%20nowe.mp3

5.Modlitwa w intencji bliskich jest również wyrazem naszej miłości do nich .

- Pomódl się dzisiaj wieczorem za swoich bliskich ( rodziców , rodzeństwo , babcię , dziadka ), gdyż poprzez nich w sposób szczególny doświadczamy miłości , o której mówił Pan Jezus . 

- Postaraj się żyć ze wszystkimi w zgodzie i miłości .

Uwaga !

Zdjęcia prac przysyłajcie mi tylko wtedy , gdy Was o to poproszę . Pozostałe ćwczenia sprawdzę - jak spotkamy się na zajęciach w szkole .

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć