Nawigacja

Historia-26.03.2020

Temat: Powstanie "Solidarności".

Zagadnienie do tematu.

1. Kryzys społeczno-gospodarczy w 1980 r.

a) w 1980 r. gospodarka polska znalazła się w stanie zapaści,

– postępowało zubożenie społeczeństwa,

– w sklepach brakowało podstawowych towarów,

b) wybuch strajków w sierpniu 1980 r. w Szczecinie i Trójmieście

– działaczka Wolnych Związków Zawodowych Anna Walentynowicz została zwolniona z pracy,

– 14 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej im. Lenina rozpoczął się strajk okupacyjny,

– na czele strajku stanęli Bogdan Boursewicz i Lech Wałęsa,

– akcji strajkowa objęła inne zakłady – strajki solidarnościowe,

c) w celu koordynacji akcji strajkowej został utworzony Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS),

d) MKS ogłosił listę 21 postulatów.

2. Zwycięstwo robotników.

a) 31 VIII 1980 r. zostało podpisane tzw. porozumienie sierpniowe – władze zobowiązały się spełnić postulaty protestujących robotników,

b) Edward Gierek ustąpił ze stanowiska I sekretarza KC PZPR,

c) nowym I sekretarzem KC PZPR został Stanisław Kania.


3. 17 IX 1980 r. został utworzony Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” (NSZZ „Solidarność”)

a) NSZZ „Solidarność” był pierwszą od wielu lat organizacją niezależną od PZPR,

b) przewodniczącym NSZZ „Solidarność” został Lech Wałęsa,

c) do NSZZ „Solidarność” wstąpiło prawie 10 milionów osób,

d) studenci utworzyli Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS),

e) na wsi powstał NSZZ Rolników Indywidualnych,

f) organem prasowym NSZZ „Solidarność” był „Tygodnik Solidarność”.

W zagadnieniach zawarte są najważniejsze wiadomości, po zapoznaniu się z tematem, przeczytajcie informacje o Annie Walentynowicz i Lechu Wałęsie. Zapoznaajcie się z tekstem źródłowym s. 211 i na podsumowanie tematu spróbujcie odpowiedzieć (ustnie) na ćw. 1, 2, 3 s. 211. Przypominam o systematycznym wykonywaniu zadań w zeszycie ćwiczeń. Zdrówka i pozdrawiam. Możecie do mnie pisać     t.lucka@rawska2ka.pl

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć