Nawigacja

Geografia 19 marca 2020 r.

Ludność Ameryki
Cele
-dowiesz się,  jak się zmieniała  liczba ludności Ameryki na przestrzeni wieków
- określisz przyczyny etnicznego i kulturowego zróżnicowania ludnośći Ameryki,
- poznasz sytuację rdzennej ludności w Ameryce
Przeczytaj tekst strona 122- 125 w podręczniku, a następnie wykonaj polecenia w zeszycie przedmiotowym.

 

1. Współcześnie Amerykę zamieszkuje około .......................i ta liczba stale .............................

2. Podaj nazwy przedstawicieli odmian mieszanych:

a)

b)

c)

3. Wymień trzy problemy, z którymi obecnie boryka się rdzenna ludność Ameryki

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć