Nawigacja

Historia-26.03.2020

Temat: Świat na drodze ku wojnie.

Witam , zagadnienie do tematu.

Przyczyny wybuchu  pierwszej wojny światowej


1. Powstanie przymierzy polityczno-militarnych:

a)  powstanie Trójprzymierza

-  w 1879 r. został zawarty układ Niemiec i Austro-Węgier – w ten sposób powstało dwuprzymierze

- w 1882 r. do sojuszy przystąpiły Włochy – dwuprzymierze zostało przekształcone w trójprzymierze.

b) powstanie Trójporozumienia

-  w latach 1891-1894 Rosja zawarła traktaty z Francją

-  w 1904 r. został zawarty układ angielsko-francuski – entente cordiale (serdeczne porozumienie)

- w 1907 r. do ententy przystąpiła Rosja

2. Wyścig zbrojeń.

3. Konflikty na Bałkanach:

a)  1912 - I wojna bałkańska,

b) 1913 - II wojna bałkańska.

Po przeczytaniu tematu, przeanalizujcie mapę na s. 157 i wykonaj (ustnie) ćwiczenia-praca z mapą.

Następnie przeanalizujcie mapę s. 160 i wykonaj (ustnie ) ćwiczenie-praca z mapą.

W zeszycie wyjaśnij pojęcie " kocioł bałkański". Przypominam o systematycznym uzupełnianiu zadań w zeszycie ćwiczeń.

Dla chętnych: praca pisemna (ręcznie) Nowa broń wykorzystana podczas I wojny światowej. Zrobić zdjęcie i przysłać mi na e-maila      t.lucka@rawska2ka.pl ( do następnego czwartku)   Zdówka, pozdrawiam.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć