Nawigacja

język polski

Przez e-dziennik prześlę kolejną kartę pracy dotyczącą powtórzenia wiadomości o częściach mowy. Termin wykonania - do 25 marca. Wykonaną kartę pracy proszę przesłać na mojego maila - jolanta2ka@gmail.com
Dla tych, którzy wolą korzystać ze strony szkoły załączam plik.
czesci_mowy_-_wirus.odt

1.Z podanego tekstu wypisz po jednym przykładzie podanych części mowy.

 

Ach! Już nadeszła zima. Drzewa i krzewy szybko okrył biały puch. Oby zwierzęta zapadły w sen zimowy. Ania i Kasia lubią tę porę roku, gdyż mogą lepić bałwana i rzucać się śnieżkami. Muszą jednak pamiętać o ciepłym ubraniu. To bardzo ważne, aby nie zachorować. Czyż nie?

A. RZECZOWNIKI:………………………………………………………………………………

B. CZASOWNIKI:…………………………………………………………………………..........

C..PRZYMIOTNIKI:.......................................................................................................................

D. PRZYSŁÓWKI:……………………………………………………………………………

E. PRZYIMKI:………………………………………………………………………………

F. SPÓJNIKI:……………………………………………………………………………………

G. PARTYKUŁY:……………………………………………………………………………………H. WYKRZYKNIKI:……………………………………………………………………………

 

 1. Wypisz z tekstu liczebniki i nazwij ich rodzaje.

   

  Dochodziła dwunasta. Na łące pasło się stado zwierząt, wśród nich dwie krowy, cztery konie, pięcioro jagniąt. Po kilku chwilach dołączyły do nich jeszcze trzy gęsi. Pierwsze do wodopoju podeszły krowy i opróżniły trzy czwarte wiadra wody. Czy starczy dla innych zwierząt? Być może tylko niewiele z nich zdoła się napić.
  a) ............................................................................................................................................................
  b) ................................... ........................................................................................................................
  c) ................................... .......................................................................................................................
  d) ................................... ........................................................................................................................
  e).................................. ..........................................................................................................................

 

3. Z podanych zdanń wypisz przysłówki.

Miej zawsze oczy szeroko otwarte. Co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj. Często noś różowe okulary. Nigdy nie kupuj kota w worku. Słońce grzało mocno i długo.

.........................................................................................................................................................................................................................

4 Z podanych wyrazów ułóż zdanie. Zmień formy.
mój, starszy, w, być, najładniejszy, siostra, dziewczyna, szkoła,

................................................................................................................................................................

 

5. Utwórz formę celownika podanych związków :
a) kolorowe zdjęcie- ..........................................
b) moja mama- ...................................................

6. Rzeczownik w nawiasie podaj w formie miejscownika:
a) o prawdziwych ............................................ (przyjaciel),
b) o moim ..................................(dom)

 

Przypomnienie!!!

Rodzaje liczebnika:

 1. główny – cztery, dwa

 2. porządkowy – pierwszy, piąty

 3. zbiorowy – pięcioro

 4. nieokreślony – wiele, kilkanaście

 5. ułamkowe – jedna druga, ćwierć

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
  96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
 • 46 814 22 36

Galeria zdjęć