Nawigacja

Wychowanie do życia w rodzinie

Temat: Mam swoją godność

Temat: Mam swoją godność

 

Przeczytaj tekst o godności człowieka

 

Każdy z nas – dziecko czy dorosły – każdego dnia podejmuje decyzje, które kształtują rzeczywistość wokół nas – na placu zabaw i w pracy, w naszych małych społecznościach i na całym świecie. Mamy możliwość zadbania o własną godność i godność innych poprzez nasze działania i sposób, w jaki używamy dostępnych środków potrzebnych do życia. Pozwalając, by godność była wartością warunkującą nasze działania, możemy w realny sposób przyczynić się do zmiany świata na lepsze.

Pojęcie „godności” bierze swój początek z założenia, że każda istota ludzka ma tę samą, wrodzoną wartość. Ta wartość należy do nas przez sam fakt, że jesteśmy ludźmi. Nasze poczucie godności rośnie, kiedy czujemy, że nasze prawa i wolność są szanowane oraz gdy żyjemy w warunkach, które pozwalają nam na dokonywanie wyborów i podejmowanie działań, które determinują nasze poczucie wartości w prawości i człowieczeństwie.

Podsumowując, możemy stwierdzić, że godność opiera się na trzech filarach:

1.Godność jest nierozłącznie przypisana każdej istocie ludzkiej.

2.Prawa człowieka określają, jak należy traktować istotę ludzką.

3.Nasze poczucie godności jest uwarunkowane sposobem, w jaki traktujemy innych – wpływają na nie rzeczy, które możemy robić, aby poprawić poczucie godności własnej i bliźnich.

Zasady Godności

Pięć podstawowych zasad godności:

  1. 2. Godne życie oznacza możliwość osiągnięcia pełni swojego potencjału, co jest uwarunkowane dostępem do właściwego poziomu opieki medycznej, wykształcenia, godziwego wynagrodzenia i uczucia bezpieczeństwa.

   3. Godność oznacza prawo do wolności w podejmowaniu określonych decyzji życiowych i szacunek dla innych w korzystaniu z tego prawa.

   4. Godność winna być podstawową wartością motywującą wszelkie działanie.

   5. Godność jednostki jest nierozerwalnie związana z godnością innych.

    1. 1. Każda istota ludzka ma prawo do godnego życia.

 

Obejrzyj filmik pt. „Co to jest godność?”

https://www.youtube.com/watch?v=2T8D-HQpPvs

Spróbuj określić czym jest wielowymiarowość człowieka i na czym polega poczucie własnej godności,

czym jest szacunek dla ciała w kontekście godności,

przedstawić naturalną potrzebę człowieka do zachowania intymności,

określić zachowania, które łamią prawo do intymności,

uzasadnić potrzebę szacunku wobec siebie i innych,

wymienić sposoby odmowy wobec próby naruszenia intymności,

podać przykłady postawy czujności wobec dwuznacznych zachowań.

Pamiętaj!

Asertywna postawa może uchronić przed zachowaniami, które mogą go narazić na niebezpieczeństwo.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
  96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
 • 46 814 22 36

Galeria zdjęć