Nawigacja

Religia 07. 05. czwartek

Ewangeliczne błogosławieństwa .

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

1.Otwórz podręcznik na s. 118 . Przyjrzyj się fotografii chłopca na marginesie i określ :

- Co wyraża jego twarz i postawa ? 

Często słyszymy słowo ,, szczęście " . Każdy chciałby być szczęśliwym .

- Jaka jest recepta na szczęście ?

Ludzie widzą szczęście w różny sposób . Receptę na prawdziwe szczęście posiada Pan Jezus . On bardzo kocha człowieka i pragnie , aby osiągnął  pęłnię szczęścia . 

2. Zobacz fotografię przedstawiającą panoramę Góry Błogosławieństw ( podręcznik s. 118 ) .To właśnie tam Pan Jezus ogłosił osiem prawd o szczęściu .

3. Odczytaj tekst biblijny : Mt 5 , 1 - 10 s. 118 .

Błogosławiony - znaczy szczęśliwy .

4. Analiza tekstu :

- Które słowo najczęściej powtarzało się w Ewangelii ?

- Co to znaczy być błogosławionym ?

- Jacy ludzie są szczęśliwi według nauki Pana Jezusa ?

5. Pan Jezus nazywa szczęśliwymi : ubogich w duchu , tych , którzy się smucą , cichych , którzy pragną sprawiedliwości , miłosiernych , czystego serca , tych , którzy wprowadzają pokój lub są prześladowani . 

6. Zapoznaj się z treścią tekstu w tabeli : ,, Drogowskazy na drodze do świętości " - s.119

- Wykonaj ćwicz. 1 s. 77 - 78 

7. Każdy z nas powinien wziąć sobie do serca ewangeliczne wskazania i starać się żyć zgodnie z nimi , choć nie zawsze jest to łatwe .

- Posłuchaj i zaśpiewaj : Arka Noego -,,  Osiem błogosławieństw "

https://www.youtube.com/watch?v=uAVGiheYA5s

8. Wielu ludzi dało nam przykład życia według ewangelicznych błogosławieństw . Jednym z nich był św. Tomasz Morus .

- Zapoznaj się z treścią tekstu : ,, Święty Tomasz Morus - wzór pokory , prostoty i wierności wyznawanym zasadom moralnym .

- Wykonaj ćwicz. 2 s. 78 ( dla chętnych )

9 Refleksja :

- Jak traktuję swoje niepowodzenia ?

- Co robię aby żyć z innymi w zgodzie ?

- Jak odnoszę się do bliźnich ?

10. Wysłuchaj piosenki religijnej pt. ,, Jezu ufam Tobie , Jezu kocham Cię " .

https://www.youtube.com/watch?v=4bhMrRRPthY

11. Podczas wieczornej modlitwy rozważ treść ,, Ośmiu Błogosławieństw " .

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć