Nawigacja

Religia 30.04. 2020 r.

Słowo Boże jest światłem .

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

1. Pomyśl :

- W jaki sposób ludzie mogą porozumiewać się między sobą ?

- Co jest przyczyną nieporozumień , niezgody wśród ludzi ?

   Ludzie porozumiewają się za pomocą : słów ,znaków , gestów . Słowo odgrywa dużą rolę w komunikacji międzyludzkiej .

2. Przeczytaj tekst z podręcznika ,, Bóg poucza i działa przez słowo "(s. 114 )

3. Zastanów się :

- W jaki sposób Pan Bóg nauczał i okazał moc swojego słowa ?

4. Odczytaj z bloku biblijnego ( s.114 ) fragment : Iz 55 , 10 - 11 ( zwróć uwagę na moc słowa Bożego ) .

5. Przeczytaj drugi tekst biblijny : Kol 3 , 16 - 17

- Jakie wskazania daje nam św. Paweł ?

6. Zapoznaj się z tekstami : J 1, 1 i J 1, 14 oraz Hbr 1, 1- 2 . Przeczytaj też tekst ,, Słowo wypełniło się w Jezusie Chrystusie " ( s. 115 )

7. Pan Jezus powiedział o sobie : ,, Ja jestem światłością świata . Kto idzie za Mną , nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia " ( J 8 , 12 ) . Jezus jest światłością , przez swoje słowo - na podobieństwo światła - pragnie prowadzić każdego z nas do Boga , obdarzając szczęściem życia na ziemi i życia wiecznego . 

8. Wykonaj ćwicz.1 - karty pracy s. 75

9. Dlaczego słowo Boże powinno być światłem w naszym życiu ?

   Popatrz na diagram znajdujący się w podręczniku na s. 116 - 117 , który będzie pomocą w odpowiedzi na powyższe pytanie . 

10. Zadanie domowe : ćwicz. 2 s. 76 . Proszę przyślij mi zdjęcie .

11. Podziękuj w ciszy Panu Bogu za słowo Boże , które jest fundamentem naszego życia .

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć