Nawigacja

Religia 28.04. 2020 wtorek

Do czego podobne jest królestwo Boże ?

Neech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

1. Przeczytaj tekst z podręcznika : Zaproszenie do udziału w Królestwie Bożym ( s. 112 )

2. Odczytaj też przypowieści : Mt13, 31-32 i Mt 13 , 33 ( s. 112 )

3. Korzystając ze słownika na s. 113 , zapoznaj się z wyjaśnieniem słów : ,, przypowieść " , ,, gorczyca czarna " , ,, zaczyn ".

4. Jako wspólnota dzieci Bożych zostaliśmy powołani do Królestwa Bożego .  Przypowieści o ziarnku gorczycy i zaczynie ukazują nam prawdę o rozwoju Krolestwa Bożego , o jego wewnętrznej mocy i sile wzrostu w naszych sercach . Do Królestwa Bożego należymy od chwili chrztu świętego . W czasie chrztu świętego otrzymaliśmy wielki dar - łaskę wiary i siłę do dobrego życia . Ziarenko wiary zasiane na chrzcie świętym może wzrastać .Przyczyniamy się do tego przez nasze dobre , chrześcijańskie życie . Pan Jezus wzywa nas do troski o rozwój Krolestwa Bożego .

5. Przeczytaj tekst : Nauka o Królestwie Bożym ( s. 112 i 113) .

6. Wykonaj ćwicz. 1 s. 73 

7. Pomyśl :

W jaki sposób każdy z nas może budować i umacniać Królestwo Boże w codziennym życiu ?

8. Ułóż i zapisz w zeszycie modlitwę , w której podziękujesz Bogu za dar Królestwa Bożego .

Ćwicz.2 s. 73 (dla chętnych )

9. Posłuchaj słów piosenki religijnej pt. ,, Gdyby wiara twa " .

https://www.youtube.com/watch?v=stjI9qtLphw

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć