Nawigacja

Religia 23.04 2020

Poznajemy nauczycielską działalność Jezusa .

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

Otwórzcie podręcznik na s. 106 

 Przyjrzyjcie się fotografii. Przeczytajcie tekst pt.,, Droga do ... "

Zaproponujcie zakończenie tego tytułu . 

  Podczas lekcji dowiemy się , jakie ślady mamy pozostawiać na drodze naszego życia , która powinna prowadzić nas do Boga .

 W nawiązaniu do katechezy ,, Jezus Kapłanem " zapewne przypominacie sobie , że zadaniem kapłanów w Starym Testamencie było ukazywanie słowem drogi do Boga . Zadanie to Bóg powierzył również zapowiadanemu Słudze Pańskiemu .

 Przeczytajcie teksty biblijne Iz 42, 1.4 oraz Iz 50,10 zamieszczone w podręczniku s. 106.

Następnie przeczytajcie pierwszy akapit tekstu ,, Posłannictwo Chrystusa " podręcznik  s.107 

   Proroctwo dotyczące Sługi Pańskiego wypełniło się w Jezusie Chrystusie Najwyższym Kapłanie . Jego posłannictwem była także posługa słowa .

Dowiemy się jak ja wypełniał .

  Przeczytajcie fragmenty biblijne : Mt 9, 35 ; Mk 1,22 ; J 7, 15-16

Odpowiedzcie ustnie na pytania :

1) Gdzie Pan Jezus głosił naukę ?

2) Komu ją głosił ?

3) Kiedy nauczał ? 

4) Jak nauczał ?

5) Dlaczego nauczał ?

   Uzupełnijcie ćwicz. 1 s.70

 Pan Jezus głosił Ewangelię nie tylko słowem .

Czytamy tekst : J 13, 12-15 - podręcznik s. 107 

- Co uczynił Pan Jezus apostołom ?

- Co okazał przez gest umycia nóg ? 

- W czym apostołowie mają naśladować swojego Mistrza ?

 Jezus jest władcą Krolestwa opartego na prawie miłości Boga i bliźniego . Zaprasza do niego tych , którzy je realizują . Jako Najwyższy Kapłan oddał za nas życie . Jako Prorok głosi Ewangelię i naucza o Królestwie Bożym .

Uczestnicząc w funkcji prorockiej Chrystusa , powinniśmy dawać świadectwo wiary słowem i czynem .

Wykonaj ćwicz.2 str.70

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć