Nawigacja

Historia

Temat:Mieszko I i początki Polski.

 Dzień dobry!

Dziś na lekcji dowiecie się:

I.W jaki sposób powstało państwo Mieszka I ?

-Państwo polskie powstało dzięki władcom plemienia Polan byli to kolejno :Siemowit , Lestek i Siemomysł następnie Mieszko I

II.Jaka była przyczyna i skutek przyjęcie chrztu przez Mieszka I ?

Przyczyna:Dążenie Mieszka I do zawarcia sojuszu z Czechami i rozbicia ich przymierza z wrogimi państwu Polan plemionami Wieletów oDszukajcie na mapie str.168.,Chęć wzmocnienia Polski i jego władcy w Europie.

Skutek: Wzrost znaczenia polskiego władcy ,rozwój kultury [piśmiennictwa ,sztuki architektury ] ,początek kształtowania siępoczucia wspólnoty wśród mieszkańcówpaństwa.,zapoczatkowanie chrystjanizacji Polski.

III.Jakie terytoria przyłączył do swojego państwa Mieszko I?

-Pomorze , Śląsk i część Małopolski.

Proszę zapoznajcie się z treścią tematu w podręczniku i wykonajcie polecenia w zeszycie ćwiczeń.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć