Nawigacja

 • Przyroda 23.06.2020 r.
  Temat: Podsumowanie działu 7-Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie.
  1. Zapisz temat do zeszytu.
  2. Utrwal poznany materiał czytając dział 7 str 162 podr.
  3. Sprawdź się - wykonaj podsumownie działu str 120,121,122 ( ćwiczenie).
  4. Nic nie wysyłamy.
  23.06.2020 16:18 | więcej »
 • Przyroda 09.06.2020 r.
  Temat: Jakie drzewa rosną w lesie.
  1. Zapisz temat do zeszytu.
  2. Utrwalamy zdobytą wiedzę  ( podr. str. 187).
  3. Dowiedz się od rodziców, dziadków , jakie rodzaje lasów wystęują w pobliżu twojej miejscowości. Określ po czym można je rozpoznać.
  4. Wykonaj ćwiczenie 4,5 str. 115.
   
  09.06.2020 13:12 | więcej »
 • Temat:Pilecki i Inka - "żołnierze niezłomni"
  04.06.2020 09:29 | więcej »
 • Przyroda 04.06.2020 r.
  Temat: jakie drzewa rosną w lesie?. ( 2 godz. lek.)
  1. Zapisz temat do zeszytu.
  2. Zapoznaj się z tematem lekcji str 187 podr.
  3.Napisz do zeszytu po trzy nazwy drzew, które można spotkać w ; a) lesie iglastym; b) lesie liściastym.
  4. Wykonaj ćwiczenie 1 str. 113 ( ćwicz).
  5. Utrwalamy zdobytą wiedzę .
  04.06.2020 08:40 | więcej »
 • Przyroda 02.06.2020 r.
  Temat : Las ma budowę warstwową
  1.Zapisz temat do zeszytu.
  2. Przyswajamy zdobytą wiedzę utrwalając temat str 131 z podręcznika.
  3. Wykonaj ćwiczenia 3/4 str.111 oraz ćwiczenie 6 str. 112
  4. Przydatna strona www.lasy.gov.pl ( zakładka nasze lasy).
  5. Wykonane ćwiczenia wysyłacie do mnie na maila.
   
  02.06.2020 08:08 | więcej »
 • Przyroda 29.05.2020r.
  Temat lekcji: Las ma budowę warstwową. ( temat na 2 godziny lekcyjne).
  1. Zapisz temat do zeszytu.
  2. Zapoznaj się z tematem lekcji ( podr. str 181).
  3. Przepisz do zeszytu to najważniejsze! ( str 186 podr. ).
  4, wykonaj ćwiczenie 1,2 str 110.
  5. Zaprojektuj w zeszycie tabelę, w której zapiszesz nazwy charakterystycznych roślin i zwierząt zamieszkujących poszczególne warstwy lasu.
  6. Przyswajamy zdobytą wiedzę
  29.05.2020 11:26 | więcej »
 • Temat:Zośka ,Alek i Rudy
  28.05.2020 07:49 | więcej »
 • Lekcja - 28.05.2020
  Temat:Zośka ,Alek i Rudy -bohaterscy harcerze.
  27.05.2020 15:49 | więcej »
 • Przyroda 26.05.2020 r.
  Temat: Warunki życia na lądzie
  1. Zapisz temat do zeszytu.
  2. Utrwal temat lejkcji z podręcznika str. 177
  3. Wykonaj ćwiczenie 2,3 str. 108/109.
  4. Przyswajamy zdobytą wiedzę.
  26.05.2020 11:58 | więcej »
 • Przyroda 22.05.2020 r
  Temat: Warunki życia na lądzie ( temat na 2 godziny lekcyjne).
  1. Zapisz temat do zeszytu.
  2. Przeczytaj temat lejkcji z podręcznika str. 177 .
  3. Wykonaj ćwiczenie 1 str. 108.
  4. Przepisz do zeszytu To najważniejsze ! str 180 podr.
  5. Przyswajamy zdobytą wiedzę.
  6. Proszę o sprawdzenie ocen proponowanych. Istnieje możliwość poprawy oceny proponowanej ( od 1 czerwca są konsultacje dla uczniów w szkole).
  22.05.2020 09:05 | więcej »
 • Temat: Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni.
  21.05.2020 08:30 | więcej »
 • Przyroda 15.05.2020 r.
  Temat: Życie w jeziorze.
  1. Zapisz temat lekcji do zeszytu.
  2. Utrwal sobie temat, czytając go ( podr. str 171).
  3. Wykonaj ćwiczenie 3,4 str. 106,107.
  4. Przepisz do zeszytu ,,  To najważniejsze!" str 170 podr.
  4. Przyswajamy zdobytą wiedzę.
  15.05.2020 07:58 | więcej »
 • Temat: Józef Piłsudski i niepodległa Polska.          
  14.05.2020 08:02 | więcej »
 • Przyroda 12.05.2020r.
  Temat: Życie w jeziorze. ( temat na 2 godziny lekcyjne).
  1. Zapisz temat lekcji do zeszytu.
  2. Zapoznaj się z tematem ( podr. str 171).
  3. Wykonaj ćwiczenie 1,2 str. 105.
  4. Na podstawie ilustracji zamieszczonej na stronach 174 i 175 ( podręcznik) wymień po trzy nazwy zwierząt charakterystycznych dla każdej e stref jeziora.
  4. Przyswajamy zdobytą wiedzę.
  5. Na następnej lekcji wyślę kto przysyła pracę ( informacja będzie przekazana przez dziennik).
  12.05.2020 11:42 | więcej »
 • Przyroda 08.05.2020 r.
  Temat: Warunki życia w wodzie c. d.
  1. Zapisz temat do zeszytu.
  2. Utrwalamy zdobyta wiedzę czytając temat z podręcznika.
  3. Przerysuj do zeszytu rysunek ze str. 162 podr. ( rys. ryby).
  4. Napisz w zeszycie krótka notatkę dzięki czemu zwierzęta wodne moga przetrwać zimę
  5. Nic nie wysyłamy na maila.
  08.05.2020 08:16 | więcej »
 • Historia
  Temat :Powtórzenie wiadomości z dz.Wojny i upadek Rzeczypospolitej.
  07.05.2020 09:24 | więcej »
 • Przyroda 05.05.2020 r.
  Temat: Z biegiem rzeki ( temat lekcji taki sam jaj poprzednio).
  1. Utrwalamy zdobytą wiedzę czytając temat z podręcznika str. 166
  2.Napisz w zeszycie przykłady przystosowań organizmów do życia w górnym biegu rzeki.
  3. Wyjaśnij , dlaczego w środkowym i dolnym biegu rzeki świat roślin i zwierząt jest bogatszy niż w górnym biegu rzeki.
  4. Nic nie wysyłamy na maila.
  05.05.2020 14:27 | więcej »
 • Historia
  Temat :Maria Skłodowska - Curie-polska noblistka.
  30.04.2020 09:36 | więcej »
 • Przyroda 24.04.2020 r.
  Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianu.
  1. Zapisz temat do zeszytu.
  2. Proszę osoby, które nie oddały jeszcze zaległych prac o wysłanie( ostateczny termin mija dzisiaj tj. 24.04.2020)
  3. Proszę dzisiaj po południu  o sprawdzenie w dzienniku elektronicznym ocen).
  4. Przyswajamy zdobytą wiedzę utwalając przerobiony materiał z działu 6.
  5. Nie macie nic zadane. Pozdrawiam Was serdecznie.
  24.04.2020 09:42 | więcej »
 • Temat: Classroom.
  23.04.2020 17:37 | więcej »
 • Temat: Romuald Traugutt i powstanie styczniowe.
  23.04.2020 09:40 | więcej »
 • Temat: Co to jest skala - lekcja online.
  22.04.2020 13:40 | więcej »
 • Przyroda 21.04.2020r.
  Temat: Z biegiem rzeki.
  1. Zapisz temat lekcji do zeszytu.
  2. Przeczytaj temat z podręcznika str. 166
  3. Przepisz do zeszytu ,, To najważniejsze" str 170 podr.
  4. Wykonaj ćwiczenia 1 str. 103, 2,/104.
  5. Przyswajamy zdobyta wiedzę.
  6. Osoby chętne przysyłają krótką notatkę sporządzoną samodzielnie                         nt,, Międzynarodowy Dzień Ziemi", który przypada 22.04.2020r.
  21.04.2020 06:57 | więcej »
 • Przyroda 21.04.2020r.
  Temat: Warunki życia w wodzie.
  1. Zapisz temat lekcji do zeszytu.
  2. Przeczytaj temat z podręcznika str. 162.
  3. Przepisz do zeszytu ,, To najważniejsze" str 165 podr.
  4. Wykonaj ćwiczenia 1,2 str. 101, 3,str.102.
  5. Przyswajamy zdobyta wiedzę.
  21.04.2020 06:40 | więcej »
 • Temat: Koła i okręgi. - lekcja online.
  20.04.2020 13:56 | więcej »
 • Przyroda 17.04.2020 r.
  Temat: Sprawdzian wiadomości z działu 6.
  1. Zapisz temat do zeszytu.
  2. Ułóż krzyżówkę z hasłem ,,Przyroda", a do każdej odpowiedzi ułóż odpowiednie pytanie.
  3. Krzyżówka jest na ocenę podsumowującą dział 6.
  4. Ułożoną krzyżówkę wysyłamy do poniedziałku włącznie, do godziny 10:00.
  5. Życzę powodzenia i pozdrawiam WAS SERDECZNIE
  17.04.2020 10:52 | więcej »
 • Temat: Koła i okręgi.
  17.04.2020 09:15 | więcej »
 • Temat: Obrona własnej intymności
  16.04.2020 08:34 | więcej »
 • Temat:Józef Wybicki i hymn Polski.
  16.04.2020 08:33 | więcej »
 • Lekcja na Google Classroom
  16.04.2020 07:36 | więcej »
 • Temat: Figury geometryczne - ćwiczenia - lekcja online.
  15.04.2020 09:45 | więcej »
 • Temat: Obwody prostokątów i kwadratów - lekcja online
  08.04.2020 12:42 | więcej »
 • 1. Zapisz temat do zeszytu- Podsumowanie działu 6.
  2. Przeczytaj tekst z podręcznika str.160,161.
  3. Sprawdż przyswojoną wiedzę wykonująć podsumowanie działu z zeszytu ćwiczeń str 98,99.
  4. Uzupełnione ćwiczenia wysyłamy na moją pocztę,
  5. Przyswajamy zdobytą wiedzę.
  07.04.2020 07:06 | więcej »
 • Przyroda 07.04.2020 r.
  Temat: Obszary i obiekty chronione.
  1. Zapisz temat lekcji do zeszytu.
  2. Przeczytaj temat z podręcznika str. 155
  3. Przepisz do zeszytu ,, To najważniejsze" str 158 podr.
  4. Wymień i zapisz do zeszytu występujące w naszym kraju formy ochrony przyrody.
  5. Przydatne strony do tematu www.parkinarodowe.edu.pl,    www.wwfpl.panda.org
  6. Wykonaj ćwiczenia 1,2 str. 96, 3,4/97.
  7. Przyswajamy zdobyta wiedzę.
  07.04.2020 06:58 | więcej »
 • Temat: Obwody prostokątów i kwadratów.
  06.04.2020 20:27 | więcej »
 • Temat: Prostokąty i kwadraty - zadania.
  06.04.2020 15:25 | więcej »
 • ZAPROSZENIE
  Drodzy dziś piątek. Mimo, iż jesteśmy w domach jeszcze raz zachęcam do uczestnictwa online w drodze krzyżowej im będzie nas więcej tym lepiej. A jest taka możliwość. (informacja na classroom )http://www.pasjoniscirawamazowiecka.pl
  W kościele OO. Pasjonistów o godz. 16.30 będzie odprawiana Droga krzyżowa dla dzieci. Bądźmy dziś razem. A w niedzielę możemy uczestniczyć we Mszy św. o godz. 11.30  (Niedziela Palmowa).
  03.04.2020 13:58 | więcej »
 • Temat: Krajobraz wczoraj i dziś.
  1. Zapisz temat lekcji do zeszytu.
  2. Zapoznaj się z tematem ( podr. str 151).
  3. Przepisz do zeszytu ,,To najważniejsze!" ( podr. str. 154).
  4. Na podstawie dostępnych żródeł opisz zmiany, które zaszły w krajobrazie twojej okolicy w ciągu minionych lat oraz dowiedz się , skąd pochodzi nazwa twojej miejscowości lub osiedla.
  5. Przydatne strony http://bibliotkacyfrowa.eu/dlibra,    http://mbc.malopolska.pl/dlibra.
  6. Wykonaj ćwiczenie 1/94, 3/95.
  7. Przyswajamy zdobytą wiedzę.
  03.04.2020 09:33 | więcej »
 • Temat: Prostokąty i kwadraty.
  02.04.2020 18:35 | więcej »
 • Wielokąty, mierzenie kątów - lekcja online
  02.04.2020 12:45 | więcej »
 • historia
  Temat: Tadeusz Kosciuszko na czele powstania.
  02.04.2020 09:53 | więcej »
 • Technika pastelowa
  02.04.2020 09:22 | więcej »
 • Wychowanie do życia w rodzinie
  Intymność
  02.04.2020 09:20 | więcej »
 • Wielokąty - film
  01.04.2020 09:29 | więcej »
 • Przyroda 31.03.2020 r
  Temat: Wody słodkie i wody słone.
  1. Zapisz temat lekcji do zeszytu.
  2. Przeczytaj temat z podręcznika str 147.
  3. Przepisz do zeszytu,,To najważniejsze! ( podr. str 150).
  4. Podaj po jednym przykładzie wód płynących i stojacych występujących w twojej okolicy ( w zeszycie).
  5. Przyswajamy zdobytą wiedzę.
  31.03.2020 15:57 | więcej »
 • Mierzenie kątów
  31.03.2020 11:41 | więcej »
 • Od dnia 31 marca zajęcia odbywają się za pomocą platformy classroom.
  Monika Mierzejewska
  30.03.2020 15:12 | więcej »
 • Temat: mierzenie kątów.
  30.03.2020 10:26 | więcej »
 • Topic: Przeczenia w czasie Present Simple - ćwiczenia. 
  30.03.2020 09:44 | więcej »
 • Wychowanie fizyczne
  Zestaw ćwiczeń do domu na rozgrzewkę i kształyujący poszczególne patrtie mięśniowe.
  1. ROZGRZEWKA
  https://www.youtube.com/watch?v=NHO41tY6a98
  2. Mięśnie brzucha 10 minutowy trening- można go powtórzyć 3x lub zrobić jedną całą serię.
  https://www.youtube.com/watch?v=raQh-D6V8iU
  27.03.2020 11:44 | więcej »
 • mierzenie długości, kąty - przypomnienie
  27.03.2020 10:05 | więcej »
 • Język polski, dn. 27.03.2020r.
  Temat zajęć: Rady dla piszących pozdrowienia.
  27.03.2020 09:50 | więcej »
 • Techniki malarskie - technika pastelowa
  27.03.2020 10:09 | więcej »
 • Topic: I don't like cats! - czas Present Simple w przeczeniach. 
  26.03.2020 20:06 | więcej »
 • Posłuchaj fragmentu Pisma Św.
  http://www.biblijni.pl/J,13,1-11
  Odpowiedz w zeszycie: Jakie wydarzenie opisuje poniższy fragment?
   
  27.03.2020 09:23 | więcej »
 • geometria
  26.03.2020 10:24 | więcej »
 • Język polski, dn. 26.03.20r.
  Temat lekcji: Poszukiwacze skarbów wysyłają pozdrowienia.
  26.03.2020 08:34 | więcej »
 • Bardzo proszę o zapoznanie się z tematem ,, Wody słodkie i wody słone" oraz wykonanie ćwiczeń 1,2,3/92,  4/93.
  26.03.2020 08:34 | więcej »
 • Historia
  Temat Czasy stanisławowskie
  25.03.2020 11:17 | więcej »
 • Topic: Zwierzęta - wprowadzenie słownictwa.
  25.03.2020 11:16 | więcej »
 • Liczby i działania - test
  25.03.2020 08:39 | więcej »
 • Wpływ aktywności fizycznej na organizm człowieka

  Witam serdecznie – tematem dzisiejszej lekcji on-line jest wpływ aktywności fizycznej na wasz organizm. Proszę poczytać i zapamiętać jak ważna w naszym życiu jest aktywność fizyczna . W kolejnych dniach będziecie mieć podane zestawy ćwiczeń poprawiających waszą aktywność fizyczną i które można wykonać w domu .

  Pozdrawiam wasz nauczyciel wf :)

  25.03.2020 12:36 | więcej »
 • Język polski, dn. 25.03.20r.
  Temat: Rady dla piszących notatki.
  24.03.2020 22:38 | więcej »
 • Obejrzyj uważnie film (1 link) i odpowiedz na pytania (2 link)
  24.03.2020 16:03 | więcej »
 • Obejrzyj film na youtubie
  24.03.2020 13:15 | więcej »
 • smileytemat- Przyszłość znana i nieznana ortografią uzasadniana.
  24.03.2020 09:27 | więcej »
 • Wychowanie fizyczne 23.03.2020
  Lekcja wychowania fizycznego w domu
  23.03.2020 16:37 | więcej »
 • Topic: Powtórzenie wiadomości z rozdz. 4. 
  23.03.2020 12:58 | więcej »
 • Oś liczbowa.
  22.03.2020 20:16 | więcej »
 • Język polski
  Język polski- 23.03.2020r.Temat do zeszytu: Wiosenna gramatyka i ortografia.smiley
  22.03.2020 20:15 | więcej »
 • Miesiące i pory roku. 
  21.03.2020 16:19 | więcej »
 • Odpowiedzi do kart pracy I-V
  21.03.2020 12:05 | więcej »
 • Zachęcam do zabawy
  20.03.2020 10:15 | więcej »
 • Kolejność wykonywania działań
  19.03.2020 18:22 | więcej »
 • Język polski
  Ćwiczenia z j.polskiego...
  19.03.2020 15:43 | więcej »
 • Wychowanie fizyczne 19-20.03.2020
  Lekcja wychowania fizycznego w domu
  19.03.2020 15:43 | więcej »
 • Proszę o dokończenie zaległych prac
  19.03.2020 12:16 | więcej »
 • Karta rowerowa: http://kartarowerowa.net.pl/   http://brd.andrej.edu.pl/   W zakładce znaki drogowe" na stronie proszę powtórzyć wszystkie grupy znaków. 
  18.03.2020 12:02 | więcej »
 • 1. Karta pracy Extra Practice Unit 6
  18.03.2020 10:14 | więcej »
 • Wychowanie fizyczne 16-18.03.2020
  Lekcje wychowania fizycznego
  17.03.2020 17:47 | więcej »
 • Kwadraty i sześciany liczb - karta pracy - film
  17.03.2020 15:33 | więcej »
 • Mnożenie i dzielenie - karta pracy - film (aby zadziałał trzeba go otworzyć na You Tube)
  17.03.2020 19:27 | więcej »
 • GWO - testy on-line
  14.03.2020 19:44 | więcej »
 • Dodawanie i odejmowanie - karta pracy
  14.03.2020 19:51 | więcej »
 • 1. Melodia norweska - naucz się grać z nut
  2. Zaśpiewaj piosenkę "Przepióreczka"
  16.03.2020 12:54 | więcej »

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
  96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
 • 46 814 22 36

Galeria zdjęć