Nawigacja

Krajobraz mojego regionu - uczę i pokazuję

Spacer krajobrazowy
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu unijnego RPO- Kształcenie ogólne – „Szkoła twórczych umysłów” koła młodych biologów, wzięli udział w międzyszkolnym konkursie p.n.: „Krajobraz mojego regionu - uczę i pokazuję” dla szkół województwa łódzkiego zorganizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi.

Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o regionie województwa łódzkiego oraz popularyzacja walorów przyrodniczych regionu. Inspiracją do zorganizowania konkursu jest ustanowiony z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - Międzynarodowy Dzień Krajobrazy, który w tym roku przypadał na 20 października.
Konkurs objęty został honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty i Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Uczniowie zorganizowali spacer krajobrazowy dla uczniów przedszkola i szkoły, nauczycieli, wolontariuszy i rodziców uczniów. Celem konkursu było pokazanie walorów przyrodniczych i historycznych regionu. Aby wziąć udział w konkursie uczniowie musieli wyznaczyć trasę spaceru, wykonać zdjęcia, które wykorzystali do wykonania prezentacji multimedialnej oraz przewodnika turystycznego. Zapraszamy do spaceru po osobliwościach naszego miasta

 

Lista artykułów

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć