Nawigacja

Zarządzenie Dyrektora Szkoły 5/19

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz.69, z póź.zm.) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649, z późn. zm.) 

§ 1
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej z uwagi na ostrzeżenia 2 stopnia wydane przez IMGW z uwagi na wysokie temperatury zarządza skrócenie każdej lekcji o 15 minut począwszy  od 5 godziny lekcyjnej od dnia 12 czerwca do 14 czerwca według następującego rozkładu dzwonków:
5. 11.45-12.15
6.12.30-13.00
7.13.05-13.35
8.13.40-14.10
9.14.15-14.45
10.14.50-15.20
§ 2
Dyrektor informuje, że po lekcjach uczniowie mogą korzystać z zajęć opiekuńczych w szkole do zakończania swoich zajęć według realizowanego do tej pory planu lekcji.
Nauczyciele pozostają w pracy zgodnie ze swoim planem zajęć i są zobowiązani do podjęcia opieki nad uczniami.
§ 3
Zajęcia na basenie i odwozy odbywają się wg starego harmonogramu.
§ 4
W oddziałach przedszkolnych odbiór uczniów według uznania rodziców.

Lista artykułów

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć