Nawigacja

Informacja o stypendium socjalnym

Stypendium szkolne (socjalne)  - otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może być większy niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (w miesiącu sierpniu 2018).

Wnioski należy złożyć do 14 września 2018 r. w Urzędzie Miasta w Rawie Maz. (tam też można pobrać czyste formularze wniosków do wypełnienia) lub w Urzędzie Gminy w Rawie Maz. (w zależności od miejsca zamieszkania ucznia).

Druga forma pomocy materialnej to zasiłek szkolny - przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej.
Zasiłek losowy przyznawany jest np. gdy nastąpi w rodzinie: nagła choroba, śmierć rodzica, pobyt w szpitalu, kradzież z włamaniem do mieszkania, itp.
Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Lista artykułów

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć