Nawigacja

Szanowni Państwo

W związku z docierającymi do nas coraz bardziej niepokojącymi informacjami związanymi z epidemią koronawirusa w Europie zwracamy się z prośbą o bardzo poważne potraktowanie problemu i zastosowania się do powyższych zaleceń. 

1. Prosimy o nieprzyprowadzanie do przedszkola i szkoły dzieci z objawami chorobowymi takimi jak:  kaszel, katar, osłabienie, stan podgorączkowy.     

Dziecko chore potrzebuje specjalnych warunków aby powrócić do zdrowia-  szkoła ich nie zapewni. Zadaniem szkoły jest zagwarantowanie takich warunków pobytu dla wszystkich dzieci aby nie narażać ich na ryzyko  zachorowania, które się  zwiększa w kontakcie z dziećmi chorymi.      

Powikłania po zlekceważonych infekcjach grypowych i grypopodobnych są poważne i często zagrażają nawet życiu. Informujemy więc, że  jeżeli w ciągu dnia pojawią objawy chorobowe u dziecka będziemy wzywać Państwa do odbioru dziecka ze szkoły.

Prosimy więc aby nie bagatelizować telefonów ze szkoły i  poważnie potraktować nasze zalecenia.

2. Zwracamy się z prośbą o nieprzynoszenie do przedszkola i szkoły przez dzieci  własnych zabawek i pluszaków w celu ograniczenia ryzyka zachorowań. Prosimy również o ograniczenie wchodzenia rodziców do szkoły oraz sal zajęć.  

3. Prosimy o utrwalanie nawyków higienicznych u dzieci tj. częstego i dokładnego mycia rąk, dokładnego wydmuchiwania nosa w chusteczkę,  a także unikania  kichania czy kasłania w kierunku innych osób.

4. W szkole zapewniamy ciepłą bieżącą wodę,   mydło i ręczniki jednorazowe.  Kontrolujemy właściwe mycie rąk u dzieci, myjemy i dezynfekujemy zabawki, oraz wszystkie powierzchnie stosując zalecane profesjonalne środki i sprzęty.

5. Prosimy śledzić informacje dotyczące tego problemu zamieszczane na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń dla rodziców, stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego,   oraz  na stronie rządowej.

Lista artykułów

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć