• Szkoła Twórczych Umysłów
      • Szkoła Twórczych Umysłów

      • 02.01.2019 13:33

      • Od 1.01.2019 roku do 31.12.2020 r. w naszej szkole jest realizowany projekt „Szkoła twórczych umysłów"- rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

      • Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rawie Mazowieckiej. Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie kwalifikacji z metod pracy, rozwijania kompetencji kluczowych i uniwersalnych na rynku pracy, planowane jest doposażenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, doskonalenie i szkolenie dla kadry pedagogicznej.

        Całkowita wartość projektu to 1 141 339,02 zł. a kwota dofinansowania to 1 051 339,02 zł.

        W ramach realizacji projektu będą realizowane następujące zajęcia:

        - dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki 14 gr po 6 osób

        - dydaktyczno – wyrównawcze z fizyki 2 gr po 8 osób

        - dydaktyczno – wyrównawcze z biologii 2 gr po 8 osób

        - dydaktyczno – wyrównawcze z chemii 2 gr po 8 osób

        - dydaktyczno – wyrównawcze z geografii 1 gr po 8 osób

        - dydaktyczno – wyrównawcze z angielskiego 7 gr po 6 osób

        - dydaktyczno – wyrównawcze z hiszpańskiego 2 gr po 8 osób

        - dydaktyczno – wyrównawcze z rosyjskiego 2 gr po 8 osób

        - dydaktyczno – wyrównawcze z niemieckiego 2 gr po 8 osób

        - zajęcia rozwijające z matematyki i przedsiębiorczości 5 gr po 8 osób

        - zajęcia rozwijające z fizyki i przedsiębiorczości 2 gr po 8 osób

        - zajęcia rozwijające z biologii i przedsiębiorczości 2 gr po 8 osób

        - zajęcia rozwijające z chemii i przedsiębiorczości 2 gr po 8 osób

        - zajęcia rozwijające z geografii przedsiębiorczości 1 gr po 8 osób

        - Koło Młodych Biologów 2 gr po 8 osób

        - Koło Młodych Chemików 2 gr po 8 osób

        - Koło Młodych Podróżników 2 gr po 8 osób

        - Koło Młodych Inżynierów 2 gr po 8 osób

        - Koło Informatyczne 6 gr po 8 osób

        - Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 10 gr po 5 osób

        - Zajęcia logopedyczne 14 gr po 2 osoby

        - Zajęcia psychoedukacyjne 10 gr po 3 osoby

        - Zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 10 gr po 3 osoby ( w tym gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna, zajęcia socjoterapeutyczne)

        - Warsztaty dla uczniów na temat bezpiecznego korzystania z internetu

        Informacje dotyczące projektu dostępne są u dyrektora szkoły i wychowawców klas.

      • Wróć do listy artykułów
    • Kontakty

      • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
      • sekretariat@rawska2ka.pl
      • 46 814 22 36
      • 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • Liczba wizyt

    liczba odwiedzin: 33623
  • Galeria zdjęć

      brak danych