Nawigacja

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej ul Miła 2, 96-200 Rawa Mazowiecka informuje, iż przeprowadza zapytanie ofertowe w zakresie:

a)  najem pomieszczeń i wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej oraz przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół Miasta Rawa Mazowiecka z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla innych usługobiorców.

b) zapewnienie dostępności, przygotowanie, dostawę i wydanie około 250 ciepłych jednodaniowych posiłków obiadowych/dziennie do placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawie Mazowieckiej. Dopuszcza się zwiększenie bądź zmniejszenie ilości posiłków do 20 %.

c) zapewnienie dostępności, przygotowanie, dostawę i wydanie około 80 posiłków obiadowych jednodaniowych dla uczniów objętych Programem dożywiania przez MOPS i GOPS w Rawie Mazowieckiej. Dopuszcza się zwiększenie bądź zmniejszenie ilości posiłków do 20 %. Wykonawca sporządza listy osób dożywianych w wymienionych szkołach, z potwierdzeniem właściwego dyrektora szkoły, w danym miesiącu i dołącza do rachunku za dany miesiąc składanego do MOPS i GOPS w Rawie Mazowieckiej.

Informacje o zapytaniu ofertowym ogłoszona zostanie na stronie internetowej szkoły: www.rawska2ka.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły

Wypełnione zapytania ofertowe zawierające proponowaną wartość czynszu oraz jednostkową cenę obiadu, należy składać do dnia 13 lipca 2018 roku do godz. 9.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej ul Miła 2, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Telefon kontaktowy: 46 814 22 36

Podstawa prawna: Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekaraczającej 30 000 euro netto.

 

Rawa Mazowiecka, dnia 06 lipca 2018 roku

Romana Sawicka

Dyrektor Szkoły

 Do pobrania: OGLOSZENIE.pdf

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Z DNIA 13 LIPCA 2018 R.

Informacja o wyborze oferty.pdf

 

 

 

Lista artykułów

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć