Nawigacja

Wycieczka rowerowa do Zakładu ZGO Pukinin

Dnia 20 kwietnia 2018 r. odbyła się wycieczka rowerowa „Zamień samochód na rower” do Zakładu ZGO Pukinin zorganizowana przez opiekuna Szkolnego Koła LOP panią Agatę Mika w ramach projektu szkolnego „Komisja- emisja, czyli rozliczamy niską emisję”. Uczestnikami byli uczniowie oddziałów VA, VIA, VIB, VIC oraz VIIB i VIIC – 21 uczniów – z opiekunami: p. Olgą Zarzycką i p. Adrianem Bajanem.

Głównym celem wycieczki było poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczej, wzrost świadomości ekologicznej,  kształtowanie wrażeń estetycznych poprzez kontakt z przyrodą. Kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych wśród uczniów oraz zapewnienie niezbędnych informacji nt. stanu środowiska i działań na rzecz jego ochrony, jak również popularyzacja turystyki rowerowej oraz popularyzacja wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego, zachęcenie do właściwego obcowania z przyrodą i nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży przyzwyczajeń do zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Czas trwania: 2 godz.

Trasa: Rawa Mazowiecka – Pukinin – Rawa Mazowiecka

O godzinie 900 wyruszyliśmy na rowerach sprzed budynku szkoły w podróż do Zakładu ZGO Pukinin, gdzie zwiedzaliśmy ścieżkę edukacyjną – „Ogród Dydaktyczny”. Pogoda nam dopisała, humory również.  Uczestników wycieczki powitał przewodnik, którzy zapoznał nas z regulaminem zwiedzania Zakładu, a następnie oprowadził nas po Zakładzie i zapoznał z instalacjami do przetwarzania odpadów tj.

- instalacją MBP – sortowania i kompostowania odpadów,

- składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz składowiskiem odpadów niebezpiecznych (azbestowych),

- PSZOK

Czas w tych niesamowitych miejscach minął nam nieubłaganie. Po zwiedzaniu wyruszyliśmy w podróż powrotną. Pełni niezapomnianych wrażeń wróciliśmy do Rawy Mazowieckiej.                                                         

 

Agata Mika

                                                                   Opiekun Szkolnego Koła LOP

Lista artykułów

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć