Nawigacja

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

„Z regionami Polski za Pan Brat!”
7 marca 2018 roku w SP nr 2 w Rawie Mazowieckiej obchodzono Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Tegoroczne obchody upływały pod hasłem „Z regionami Polski za Pan Brat!”.

Tym razem najmłodsi uczniowie rawskiej Dwójki (kl.0 -4) zabrali swoich starszych kolegów w podróż po regionach naszego kraju w  ramach wspomnianego wyżej projektu, którego celami było:
- poznanie przez uczniów walorów środowiska przyrodniczego oraz walorów kulturowych wybranego regionu geograficznego Polski,
- poznanie nazw obszarów i obiektów chronionych znajdujących się w wybranym regionie geograficznym Polski,
- zaprezentowanie najciekawszych zabytków znajdujących się w wybranym regionie Polski,
- przedstawienie zwyczajów i tradycji wybranego regionu geograficznego Polski,
-zaprezentowanie tańców, strojów, piosenek oraz kuchni regionalnej,
- samodzielne wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczne analizowanie informacji dotyczących wybranego regionu geograficznego Polski,
- przedstawienie w formie prezentacji multimedialnej walorów turystycznych wybranego regionu geograficznego Polski,
- współpraca z rodzicami podczas przygotowywania potraw, stoisk do degustacji oraz strojów.

Najmłodszych uczniów wspierali ich starsi koledzy z kl. VII c, którzy rozpoczęli spotkanie od odegrania krótkiej scenki i przedstawienia prezentacji wyjaśniającej terminy związane z regionami oraz omówienia najważniejszych tradycji regionalnych.

Nie zabrakło ludowych przyśpiewek, regionalnych strojów, gwary oraz zwyczajów. Po występach na sali gimnastycznej zaproszono zebranych do degustacji regionalnych potraw. Wielkie słowa uznania i podziękowania należą się rodzicom za nieocenioną pomoc podczas obchodów Dnia Języka Ojczystego.
Nad realizacją zadań czuwali wychowawcy kl. 0- 4, a koordynatorami projektu były Panie: Edyta Staszewska i Paulina  Śmigiel.

Lista artykułów

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć