• Szkoła Młodych Patriotów
   • Szkoła Młodych Patriotów

   • 12.05.2019 21:04
   • Szkoła Podstawowa nr 2 w Rawie Mazowieckiej otrzymała certyfikat i zdobyła tytuł w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła Młodych Patriotów” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.
   • Szkoła Podstawowa nr 2 w Rawie Mazowieckiej wraz z oddziałami przedszkolnymi mieszczącymi się w szkole, ubiegała się o certyfikat od 4 września 2018r. do 12 marca 2019r.

    W oddziałach zerowych uczniowie i nauczyciele wykonywali zadania przewidziane regulaminem konkursu „Szkoła młodych patriotów”:

    *Przeprowadzenie pogadanki pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.

    *Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.

    *„Kto ty jesteś? Polak mały” – zorganizowanie przedszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.

    *Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.

    *Przeprowadzenie pogadanki nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.

    *Zorganizowanie przedszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.

    * Zgłoszenie nauczyciela na kurs – Renata Szostek.

     

    Natomiast w oddziałach I- VIII wykonywaliśmy zadania przewidziane regulaminem konkursu Szkoła młodych patriotów w sposób następujący:

    Zadanie 1.

    Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.

    Dodatkowo w oddziale 5b zorganizowano warsztaty techniczno- plastyczne prowadzone przez mamy uczniów, podczas których wykonano róże biało- czerwone potrzebne jako rekwizyt do konkursu pieśni patriotycznej. Natomiast w dniu uroczystego apelu z okazji 100-lecia Niepodległej Polski członkowie Samorządu Uczniowskiego rozdawali przygotowane przez siebie foldery, ulotki prezentujące najważniejsze wydarzenia z dziejów naszego kraju od roku 1918 do 2018. Odpowiedzialni opiekunowie SU: Olga Zarzycka, Iwona Kocik, Michał Filipczak.

    Zadanie 2.

    Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. 

    Na przełomie października i listopada 2018 roku w oddziałach I- VIII przeprowadzono konkurs plastyczny na plakat „Bohaterowie naszej Niepodległej”. Odpowiedzialni: Kamila Łysoniewska, wychowawcy oddziałów I- III.

    Zadanie 3.

    Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.

    W lutym 2019 roku zorganizowano szkolny konkurs wiedzy historycznej  adresowany do uczniów oddziałów IV- VIII. Turniej przeprowadzono w dwóch etapach: klasowym i szkolnym. W pierwszej części uczestnicy rozwiązywali test wiedzy , a następnie w II części utworzono drużyny, które odpowiadały ustnie na pytania dotyczące historii naszego kraju. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko znajomością historii Polski, ale także  kreatywnością i umiejętnością współpracy w grupie. Gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom konkursu! Odpowiedzialni: Beata Rzeźnicka, Teresa Łucka.

    Zadanie 4.

    Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych

    30.10. 2018 roku w naszej placówce zorganizowano ogólnoszkolny konkurs pieśni patriotycznej pod hasłem „Zaśpiewajmy Niepodległej!”. Był on zaadresowany do uczniów oddziałów I- VIII. Odpowiedzialni: Grzegorz Klimczak, Wojciech Szymański, Edyta Staszewska, Aneta Miśkiewicz, wychowawcy oddziałów I- III.

    Zadanie 5.

    Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.

    Pod koniec października 2018 roku przeprowadzono dwuetapowy konkurs recytatorski „Myśląc Ojczyzna…”. Regulamin konkursu i jego ogłoszenie miało miejsce we wrześniu, potem eliminacje klasowe w październiku i eliminacje szkolne. Odpowiedzialni nauczyciele: w kl. I- III: Bożena Socha, Edyta Kępa, Ewa Gorgas, w kl. IV- VIII nauczyciele poloniści: Jolanta Lipska, Edyta Staszewska, Katarzyna Dymecka, Anna Siudzińska, Paulina Śmigiel.

    Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród oraz występy laureatów  w konkursach pieśni patriotycznej, konkursie recytatorskim oraz plastycznym miało miejsce podczas uroczystego apelu dnia 9.11. 2018 roku zorganizowanego z okazji 100 - lecia Niepodległości Polski.

    Zgodnie z zapisem w regulaminie, laureaci konkursu recytatorskiego reprezentowali naszą szkołę podczas Małego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez rawski MDK, dnia 26.10.2018r.

    Zadanie 6:

    Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.

    Kolejnym zadaniem w ramach projektu „Szkoła młodych patriotów” było opracowanie w zespołach klasowych Kodeksu Postaw Patriotycznych w październiku 2018 roku. Uczniowie oddziałów I- III podjęli się tego zadania na zajęciach z wychowawcą. Natomiast w oddziałach IV- VI opracowywano Kodeksy na lekcjach języka polskiego, a w oddziałach VII na lekcji historii. Za realizację wspomnianego zadania w oddziałach VIII odpowiedzialny był nauczyciel WOS-u. Wszystkie prace zostały wykonane estetycznie, z dużym zaangażowaniem uczniów.  Wykonane Kodeksy wyeksponowano na szkolnych korytarzach, drzwiach do klasopracowni oraz na sali gimnastycznej podczas apelu 9. 11. 2018r.

    Zadanie 7

    Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych.

    W ramach kolejnego zadania w lutym 2019 roku ogłoszono konkurs literacki „Małe ojczyzny w literaturze” zorganizowany dla uczniów oddziałów VII- VIII.

     

    Zadanie 8: 

    Zgłoszenie swojego przedstawiciela do udziału w kursie „Szkoła młodych patriotów”, który w okresie od 04.09.2018 r. do 12.11.2018 r., przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie- E. Staszewska.

    Poza tym nasi uczniowie włączyli się aktywnie w działania organizowane na terenie szkoły, miasta i powiatu, a związane z obchodami 100- lecia Niepodległej. O poszczególnych zadaniach w ramach projektu informowaliśmy na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym facebooku.

    Realizatorem projektu była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej. Dyrektor Szkoły Pani Romana Sawicka oraz Wicedyrektor Pani Monika Wisełka aktywnie włączyły się nadzorując wykonywanie poszczególnych zadań, podobnie jak wszyscy nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. Na szkolnego koordynatora projektu w oddziałach zerowych Pani Dyrektor powołała Renatę Szostek , a w oddziałach I- VIII - Edytę Staszewską

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
   • sekretariat@rawska2ka.pl
   • 46 814 22 36
   • 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 17216
 • Galeria zdjęć

   brak danych