Nawigacja

Szkoła Młodych Patriotów

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rawie Mazowieckiej otrzymała certyfikat i zdobyła tytuł w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła Młodych Patriotów” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rawie Mazowieckiej wraz z oddziałami przedszkolnymi mieszczącymi się w szkole, ubiegała się o certyfikat od 4 września 2018r. do 12 marca 2019r.

W oddziałach zerowych uczniowie i nauczyciele wykonywali zadania przewidziane regulaminem konkursu „Szkoła młodych patriotów”:

*Przeprowadzenie pogadanki pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.

*Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.

*„Kto ty jesteś? Polak mały” – zorganizowanie przedszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.

*Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.

*Przeprowadzenie pogadanki nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.

*Zorganizowanie przedszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.

* Zgłoszenie nauczyciela na kurs – Renata Szostek.

 

Natomiast w oddziałach I- VIII wykonywaliśmy zadania przewidziane regulaminem konkursu Szkoła młodych patriotów w sposób następujący:

Zadanie 1.

Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.

Dodatkowo w oddziale 5b zorganizowano warsztaty techniczno- plastyczne prowadzone przez mamy uczniów, podczas których wykonano róże biało- czerwone potrzebne jako rekwizyt do konkursu pieśni patriotycznej. Natomiast w dniu uroczystego apelu z okazji 100-lecia Niepodległej Polski członkowie Samorządu Uczniowskiego rozdawali przygotowane przez siebie foldery, ulotki prezentujące najważniejsze wydarzenia z dziejów naszego kraju od roku 1918 do 2018. Odpowiedzialni opiekunowie SU: Olga Zarzycka, Iwona Kocik, Michał Filipczak.

Zadanie 2.

Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. 

Na przełomie października i listopada 2018 roku w oddziałach I- VIII przeprowadzono konkurs plastyczny na plakat „Bohaterowie naszej Niepodległej”. Odpowiedzialni: Kamila Łysoniewska, wychowawcy oddziałów I- III.

Zadanie 3.

Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.

W lutym 2019 roku zorganizowano szkolny konkurs wiedzy historycznej  adresowany do uczniów oddziałów IV- VIII. Turniej przeprowadzono w dwóch etapach: klasowym i szkolnym. W pierwszej części uczestnicy rozwiązywali test wiedzy , a następnie w II części utworzono drużyny, które odpowiadały ustnie na pytania dotyczące historii naszego kraju. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko znajomością historii Polski, ale także  kreatywnością i umiejętnością współpracy w grupie. Gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom konkursu! Odpowiedzialni: Beata Rzeźnicka, Teresa Łucka.

Zadanie 4.

Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych

30.10. 2018 roku w naszej placówce zorganizowano ogólnoszkolny konkurs pieśni patriotycznej pod hasłem „Zaśpiewajmy Niepodległej!”. Był on zaadresowany do uczniów oddziałów I- VIII. Odpowiedzialni: Grzegorz Klimczak, Wojciech Szymański, Edyta Staszewska, Aneta Miśkiewicz, wychowawcy oddziałów I- III.

Zadanie 5.

Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.

Pod koniec października 2018 roku przeprowadzono dwuetapowy konkurs recytatorski „Myśląc Ojczyzna…”. Regulamin konkursu i jego ogłoszenie miało miejsce we wrześniu, potem eliminacje klasowe w październiku i eliminacje szkolne. Odpowiedzialni nauczyciele: w kl. I- III: Bożena Socha, Edyta Kępa, Ewa Gorgas, w kl. IV- VIII nauczyciele poloniści: Jolanta Lipska, Edyta Staszewska, Katarzyna Dymecka, Anna Siudzińska, Paulina Śmigiel.

Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród oraz występy laureatów  w konkursach pieśni patriotycznej, konkursie recytatorskim oraz plastycznym miało miejsce podczas uroczystego apelu dnia 9.11. 2018 roku zorganizowanego z okazji 100 - lecia Niepodległości Polski.

Zgodnie z zapisem w regulaminie, laureaci konkursu recytatorskiego reprezentowali naszą szkołę podczas Małego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez rawski MDK, dnia 26.10.2018r.

Zadanie 6:

Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.

Kolejnym zadaniem w ramach projektu „Szkoła młodych patriotów” było opracowanie w zespołach klasowych Kodeksu Postaw Patriotycznych w październiku 2018 roku. Uczniowie oddziałów I- III podjęli się tego zadania na zajęciach z wychowawcą. Natomiast w oddziałach IV- VI opracowywano Kodeksy na lekcjach języka polskiego, a w oddziałach VII na lekcji historii. Za realizację wspomnianego zadania w oddziałach VIII odpowiedzialny był nauczyciel WOS-u. Wszystkie prace zostały wykonane estetycznie, z dużym zaangażowaniem uczniów.  Wykonane Kodeksy wyeksponowano na szkolnych korytarzach, drzwiach do klasopracowni oraz na sali gimnastycznej podczas apelu 9. 11. 2018r.

Zadanie 7

Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych.

W ramach kolejnego zadania w lutym 2019 roku ogłoszono konkurs literacki „Małe ojczyzny w literaturze” zorganizowany dla uczniów oddziałów VII- VIII.

 

Zadanie 8: 

Zgłoszenie swojego przedstawiciela do udziału w kursie „Szkoła młodych patriotów”, który w okresie od 04.09.2018 r. do 12.11.2018 r., przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie- E. Staszewska.

Poza tym nasi uczniowie włączyli się aktywnie w działania organizowane na terenie szkoły, miasta i powiatu, a związane z obchodami 100- lecia Niepodległej. O poszczególnych zadaniach w ramach projektu informowaliśmy na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym facebooku.

Realizatorem projektu była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej. Dyrektor Szkoły Pani Romana Sawicka oraz Wicedyrektor Pani Monika Wisełka aktywnie włączyły się nadzorując wykonywanie poszczególnych zadań, podobnie jak wszyscy nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. Na szkolnego koordynatora projektu w oddziałach zerowych Pani Dyrektor powołała Renatę Szostek , a w oddziałach I- VIII - Edytę Staszewską

Lista artykułów

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć