Nawigacja

Europejski Tydzień Sportu

Europejski Tydzień Sportu - 23-30 września. Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie.

Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok. Nasza szkoła również zgłosiła swój udział do tej kampani. Rozpoczęliśmy spotkaniem z panią Moniką Mularczyk- sędzia międzynarodowa UEFA Elite . W spotkaniu brali uczniowie klas VII i VIII. Poznali zawód sędziego, jakie są szczeble kariery. W ciągu Europejskiego Tygodnia Sportu uczniowie naszej szkoły brali udział w przerwach na sportowo -rozgrywki w zbijaka, piłkę koszykową, siatkówkę, piłkę ręczną, unihokeja. Uczniowie klas VI prowadzili gimnastykę śródlekcyjną w klasach najmłodszych. Nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili lekcję otwartą dla uczniów klas I-III. Wszystkie informacje były na Tablicy wykonanej przez uczniów naszej szkoły.

W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu n-le wychowania fizycznego przeprowadzili zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej w klasach IV i V. Celem edukacyjnym zajęć było zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, a przede wszystkim zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy.

Lista artykułów

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć