Nawigacja

Propozycja ubezpieczenia uczniów

Proponowany zakres ubezpieczenia i wysokości świadczeń na rok szkolny 2018/2019

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 w RAWIE MAZOWIECKIEJ

 

L.p

RODZAJ ŚWIADCZENIA

Sumy Ubezpieczenia

 oraz limity odpowiedzialności

(dla każdej osoby ubezpieczonej w PLN)

1

 1. Śmierć w wyniku NW
 2. Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub aktów sabotażu i  terroru

 DODATKOWO 50% SU z poz.1A

 1. 10 000
 2.   5 000

2

 1. Trwały uszczerbek na zdrowiu
 2. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru

DODATKOWO 50% SU z poz.2A

 1. 18 000
 2.   9 000

3

Pogryzienia, ukąszenia, użądlenia – jednorazowe świadczenie ryczałtowe

200

4

Jednorazowe świadczenie z tytułu NW w przypadku, gdy nie jest orzeczony trwały uszczerbek

 1,5% SU z poz.2A

270

5

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek  NW   

40% SU z poz.2A

7  200

6

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW

400

7

Kl. Nr1 - Zwrot kosztów leczenia

 

7 200

8

KL. Nr2 - Dzienne świadczenie szpitalne (max 90 dni, płatne za każdy dzień, o ile pobyt trwał min. 2 dni)

35

(max 3150 )

9

KL.Nr4 – Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego (anemia aplastyczna, choroba tropikalna, guz mózgu, mocznica, nowotwór złośliwy, paraliz, poliomielitis, sepsa, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, zawał serca)

 

1 000

10

Kl.Nr5 - Zasiłek  dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do nauki lub pracy

(wypłacane za każde pełne 30 dni)

 

15

 (max  2 700 )

11

Kl.Nr6 - Zwrot kosztów rehabilitacji

7 200

12

Kl.Nr7 – zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego

7 200

13

Kl.Nr9 – Zwrot kosztów pogrzebu prawnego opiekuna Ubezpieczonego

---

14

Kl.Nr10 – Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW

1 500

15

Kl.Nr11 – Dodatkowy miesiąc ubezpieczenia – dla ostatnich klas liceów i techników

---

16

Kl.Nr12a – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby

100

 (za każdy dzień pow.3-go, max 60 dni)

17

Kl.Nr15 – COMPENSA iMe – Ubezpieczenie iMe Kids Secure

1 zgłoszenie

 

Składka roczna za jednego ubezpieczonego

40

18

Kl.Nr16 – OC dyrektora placówki oświatowej z Sumą Gwarancyjną  50 000 PLN

 

19

Kl.Nr17 – OC personelu placówki oświatowej z Sumą Gwarancyjną  100 000 PLN

 

20

Kl.Nr18 – mienie powierzone na przechowanie do szatni z Sumą Ubezpieczenia 2 000 PLN

 

21

Kl.Nr19 – OC z tytułu prowadzenia żywienia zbiorowego w placówce oświatowej z Sumą Gwarancyjną  50 000 PLN

 

22

Kl.Nr20 – OC placówki z Sumą Gwarancyjną  200 000 PLN

 

 

OFERTA  -bez zmiany składki-  DOTYCZY RÓWNIEŻ UCZNIÓW UPRAWIAJĄCYCH SPORT WYCZYNOWO

 

Z poważaniem,  

Jerzy Kołodziejczyk, Tel. 502 866661 

Do pobrania: ubezpieczenie.pdf

Lista artykułów

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
  96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
 • 46 814 22 36

Galeria zdjęć