• Propozycja ubezpieczenia uczniów
   • Propozycja ubezpieczenia uczniów

   • 13.09.2018 08:48
   • Proponowany zakres ubezpieczenia i wysokości świadczeń na rok szkolny 2018/2019

    SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 w RAWIE MAZOWIECKIEJ

   •  

    L.p

    RODZAJ ŚWIADCZENIA

    Sumy Ubezpieczenia

     oraz limity odpowiedzialności

    (dla każdej osoby ubezpieczonej w PLN)

    1

    1. Śmierć w wyniku NW
    2. Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub aktów sabotażu i  terroru

     DODATKOWO 50% SU z poz.1A

    1. 10 000
    2.   5 000

    2

    1. Trwały uszczerbek na zdrowiu
    2. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru

    DODATKOWO 50% SU z poz.2A

    1. 18 000
    2.   9 000

    3

    Pogryzienia, ukąszenia, użądlenia – jednorazowe świadczenie ryczałtowe

    200

    4

    Jednorazowe świadczenie z tytułu NW w przypadku, gdy nie jest orzeczony trwały uszczerbek

     1,5% SU z poz.2A

    270

    5

    Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek  NW   

    40% SU z poz.2A

    7  200

    6

    Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW

    400

    7

    Kl. Nr1 - Zwrot kosztów leczenia

     

    7 200

    8

    KL. Nr2 - Dzienne świadczenie szpitalne (max 90 dni, płatne za każdy dzień, o ile pobyt trwał min. 2 dni)

    35

    (max 3150 )

    9

    KL.Nr4 – Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego (anemia aplastyczna, choroba tropikalna, guz mózgu, mocznica, nowotwór złośliwy, paraliz, poliomielitis, sepsa, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, zawał serca)

     

    1 000

    10

    Kl.Nr5 - Zasiłek  dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do nauki lub pracy

    (wypłacane za każde pełne 30 dni)

     

    15

     (max  2 700 )

    11

    Kl.Nr6 - Zwrot kosztów rehabilitacji

    7 200

    12

    Kl.Nr7 – zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego

    7 200

    13

    Kl.Nr9 – Zwrot kosztów pogrzebu prawnego opiekuna Ubezpieczonego

    ---

    14

    Kl.Nr10 – Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW

    1 500

    15

    Kl.Nr11 – Dodatkowy miesiąc ubezpieczenia – dla ostatnich klas liceów i techników

    ---

    16

    Kl.Nr12a – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby

    100

     (za każdy dzień pow.3-go, max 60 dni)

    17

    Kl.Nr15 – COMPENSA iMe – Ubezpieczenie iMe Kids Secure

    1 zgłoszenie

     

    Składka roczna za jednego ubezpieczonego

    40

    18

    Kl.Nr16 – OC dyrektora placówki oświatowej z Sumą Gwarancyjną  50 000 PLN

     

    19

    Kl.Nr17 – OC personelu placówki oświatowej z Sumą Gwarancyjną  100 000 PLN

     

    20

    Kl.Nr18 – mienie powierzone na przechowanie do szatni z Sumą Ubezpieczenia 2 000 PLN

     

    21

    Kl.Nr19 – OC z tytułu prowadzenia żywienia zbiorowego w placówce oświatowej z Sumą Gwarancyjną  50 000 PLN

     

    22

    Kl.Nr20 – OC placówki z Sumą Gwarancyjną  200 000 PLN

     

     

    OFERTA  -bez zmiany składki-  DOTYCZY RÓWNIEŻ UCZNIÓW UPRAWIAJĄCYCH SPORT WYCZYNOWO

     

    Z poważaniem,  

    Jerzy Kołodziejczyk, Tel. 502 866661 

    Do pobrania: ubezpieczenie.pdf

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
   • sekretariat@rawska2ka.pl
   • 46 814 22 36
   • 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2 Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 438694
 • Galeria zdjęć

   brak danych