• Informacja o stypendium socjalnym
   • Informacja o stypendium socjalnym

   • 03.09.2018 11:03
   • Stypendium szkolne (socjalne)  - otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może być większy niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (w miesiącu sierpniu 2018).
   • Wnioski należy złożyć do 14 września 2018 r. w Urzędzie Miasta w Rawie Maz. (tam też można pobrać czyste formularze wniosków do wypełnienia) lub w Urzędzie Gminy w Rawie Maz. (w zależności od miejsca zamieszkania ucznia).

    Druga forma pomocy materialnej to zasiłek szkolny - przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej.
    Zasiłek losowy przyznawany jest np. gdy nastąpi w rodzinie: nagła choroba, śmierć rodzica, pobyt w szpitalu, kradzież z włamaniem do mieszkania, itp.
    Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
   • sekretariat@rawska2ka.pl
   • 46 814 22 36
   • 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2 Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 438658
 • Galeria zdjęć

   brak danych