Nawigacja

Pedagog

Działania wychowawczo – profilaktyczne

realizowane w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
w roku szkolnym 2016/2017w ramach szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki
przy współudziale Instytucji wspierających szkołę w działaniach na rzecz dzieci i rodziny

 

 

wrzesień 2016 r.

 

 1. Spotkanie uczniów z Policjantem z KPP w Rawie Maz. i specjalistą ds. brd –WORD Skierniewice w ramach akcji „Odblaskowe pierwszaki”;
 2. Spotkania uczniów ze Specjalistą ds. Nieletnich KPP w Rawie Maz.:
 • oddziały „0” – III nt. „Bezpieczeństwo w szkole, w domu i na drodze”;
 • oddziały IV – VI nt. „Otoczenie bez przemocy ( w tym cyberprzemocy).

 

październik 2016 r.

 

 1. Zajęcia warsztatowe dla uczniów oddziałów IV i V nt. „Trening umiejętności społecznych” prowadzone przez psychologa z PP-P w Rawie Maz.;
 2. Zajęcia dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i oddziałów I dotyczące „adaptacji
  do grupy, integracji z grupą, uczenia radzenia sobie z emocjami i lękami
  ” prowadzone przez specjalistę z PP-P w Rawie Maz.;
 3. Akcja szkolna „Bezpieczna przerwa”- koordynator pedagog szkolny.

 

listopad 2016 r.

 

 1. Obchody XVII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.
 2. Zajęcia warsztatowe dla uczniów oddziałów IV i V prowadzone przez psychologa
  z PP-P w Rawie Maz. nt.: „Trening umiejętności społecznych”.
 3. Zajęcia warsztatowe dla uczniów oddziałów II i III nt. „Radzę sobie z agresją”.
 4. Spotkania rodziców uczniów oddziałów I – VI z psychologiem z PP-P w Rawie Maz. podczas zebrań:
 • oddziały IV – VI – nt. „Techniki skutecznego uczenia się”;
 • oddziały I – III – nt. „Prawidłowa komunikacja: dziecko – rodzic, rodzic - dziecko”.
 1. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne uczniów prowadzone
  w oddziale V przez pedagoga szkolnego.
 2. Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji i Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

                                  

grudzień 2016 r.

 

 1. Udział w akcji charytatywnej „Szlachetna paczka”.
 2. Szkoleniowa rada pedagogiczna nt. „Cyberprzemoc i dopalacze”.
 3. Spotkania uczniów oddziałów V ze Specjalistami z Zespołu ds. Nieletnich
  i Dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Rawie Maz. nt. „Zjawisko przemocy oraz zagrożenia związane z cyberprzemocą”.
 4. Realizacja programów profilaktycznych przez specjalistów z Centrum „Progres”
  z Koluszek:
 • w oddziałach II - programu profilaktycznego „Cukierki” (czterogodzinne zajęcia warsztatowe);
 • w oddziałach V - programu profilaktycznego „Stop agresji i przemocy” (czterogodzinne zajęcia);  
 • w oddziałach VI - programu profilaktycznego „Debata” (profilaktyka uzależnień – trzygodzinne zajęcia).
 1. Dwugodzinne zajęcia warsztatowe w oddziałach III nt. „Radzenie sobie z agresją
  i własnymi emocjami”
  prowadzone przez specjalistę z PP-P w Rawie Maz.

 

styczeń 2017 r.

 

 1. Spotkanie uczniów oddziałów „0” – VI z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej
  i WOPR na temat „Bezpieczne ferie”.
 2. Szkoleniowa rada pedagogiczna nt. „Zagrożenia atakiem terrorystycznym” poprowadzona przez Policjantów z KPP w Rawie Maz.
 3. Otrzymanie rocznego certyfikatu szkoły „Chronimy dzieci” przyznanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

 

luty 2017 r.

 

 1. Szkolne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2017, m.in.:
 • spotkania uczniów oddziałów VI z przedstawicielami Policji w Rawie Maz.
  nt. Cyberprzemoc”;
 • dwugodzinne zajęcia warsztatowe z uczniami z „trójek oddziałowych” IV-VI 
  nt. Internet bez hejtu prowadzone przez pedagog szkolnego.
 1. Realizacja w oddziałach IV programu profilaktycznego „Jestem O.K!” (profilaktyka uzależnień) – pedagog szkolny.

 

  W marcu i kwietniu 2017 r. zaplanowana jest realizacja:

 • programu profilaktycznego dla uczniów oddziałów IV pt. „Dobry kolega – fajna koleżanka”;
 • programu profilaktycznego dla uczniów oddziałów VI pt. „Stop cyberprzemocy”

oraz spotkań:

 • dla rodziców uczniów oddziałów „0” nt. „Wulkan energii - jak pomóc dziecku nadpobudliwemu radzić sobie w szkole i w domu”,
 • rodziców uczniów oddziałów VI nt. Bezpieczny internet”.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
  96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
 • 46 814 22 36

Galeria zdjęć