Nawigacja

Projekty

Ja wśród innych, inni wokół mnie - odrzucamy przemoc i agresję

Projekt przygotowany we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Marii Konopnickiej  w Rawie Mazowieckiej realizowany jest przez Fundację im. dr. Edwarda Otto w Rawie Mazowieckiej w ramach Rządowego programu na lata 2014-16 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.

Uczestnicy: uczniowie klas II-VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej, nauczyciele i rodziców uczniów. 

Okres realizacji projektu: od 14 września 2015 roku do 15 grudnia 2015 roku.

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej oraz Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Majerskiego w Rawie Mazowieckiej.

Programy profilaktyczne dla uczniów:

„Cukierki”(kl II-III ) 

„Magiczne Kryształy”(kl IV-V) 

„Debata”(kl VI);

Szkolenia dla rodziców :

„Tzw. Dopalacze, co każdy rodzic wiedzieć powinien”  klasy VI;

Szkolenie dla rady pedagogicznej, dla nauczycieli klas IV – VI:

„Domowych Detektywów”  program – szkolenie dla realizatorów

„Tzw. Dopalacze, co każdy nauczyciel wiedzieć powinien” 

Działania artystyczne „Muzyczne wtorki”

Spotkania z muzyką na żywo: 

Spotkania w formie opowieści o instrumentach muzycznych (przedstawienie rodzin instrumentów, smyczkowe, dęte i perkusyjne) 

Mini-koncerty: 

Koncerty pianistyczne

Koncerty pianistyczne przedstawiające muzykę europejską od XVIII wieku do XX wieku dla uczniów klas IV-VI

Koncert kameralny (2-3 osoby) muzyka francuska i rosyjska, dla uczniów klas II-III;

Koncert finałowy orkiestry dętej dla uczniów klas II-VI, zaprezentowane zostaną utwory muzyki popularnej oraz Kolendy polskie i utwory świąteczne.

Warsztaty:

Przeznaczone dla uczniów klas II-III, podczas których zostaną zaprezentowane główne style muzyczne oraz ich przedstawiciele; Wykorzystane zostaną również narzędzia multimedialne, Przeznaczone dla uczniów klas IV-VI, 

      

  

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć