Nawigacja

Projekty

Ekozakątek młodych ekologów z dwójki

W roku szkolnym 2014/2015 Szkoła Podstawowa nr 2  im. Marii Konopnickiej będzie realizatorem projektu ekologicznego „Ekozakątek młodych ekologów z dwójki” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  • Wartość ogólna zadania: 18.864,00 PLN
  • Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 15.371,00 PLN
  • Termin zakończenia realizacji zadania: do dnia 31.10.2014 r.
  • Termin osiągnięcia efektu rzeczowego potwierdzonego protokołem oddania pracowni 30.11.2014 r.
  • Termin rozliczenia zadania: do dnia 31.01.2015 r

 

Chcemy stworzyć miejsce otwarte, bezpieczne i przyjazne dla uczniów, w którym będą wykonywali doświadczenia, obserwacje, badania, analizowali i wyciągali wnioski z przeprowadzonych działań. Jednocześnie dążymy do ukształtowania w uczniach odpowiedzialności za własny rozwój, współodpowiedzialności za powierzone ich opiece rośliny i zwierzęta. Uwzględniane będą na bieżąco inicjatywy, pomysły i potrzeby uczniów dotyczące spotkań, tworzenia nowych hodowli czy zmian przestrzennych (np. fototapeta ze zdjęć wykonanych przez uczniów). Innowacją będzie mobilność (wyjście poza mury szkoły) realizowanych zajęć z uczniami tj. nie tylko w pracowni ale również poza nią, co umożliwi uczniom bezpośredni kontakt z otaczającą przyrodą w szczególności uwrażliwienie uczniów na bioróżnorodność w rezerwacie rzeki Rawki, a także prowadzenie i dokumentowanie doświadczeń. Planujemy również udostępnianie pracowni w ramach zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia a także w celu udzielania pomocy koleżeńskiej ażeby dać szansę na rozwój indywidualny każdemu uczniowi. Pomalujemy ściany w pracowni przyrodniczej z funduszy Rady Rodziców - oraz wycyklinujemy i polakierujemy parkiet. Uczniowie wraz z rodzicami klasy IV we własnym zakresie wymienią ziemię, rozsadzą kwiaty, wymienią donice i osłonki. Zostanie przyklejona fototapeta przygotowana ze zdjęć uczniów Młodych Ekologów z „Dwójki” przedstawiająca faunę i florę oraz najładniejsze zakątki rezerwatu Rawki. Ekopracownia będzie wykorzystywana do bieżącej pracy z uczniami, rozwijania zainteresowań ekologicznych, prowadzenia zajęć przyrody, matematyki oraz innych zajęć pozalekcyjnych, podczas których wykorzystywane będą pomoce dydaktyczne.

Efekty ekologiczne planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji Zadania oraz terminy i sposób ich potwierdzenia szczegółowo określa Karta Efektu Ekologicznego.

 

Efekt ekologiczny, który będzie uzyskany w wyniku realizacji zadania:

278 uczniów szkoły będzie uczestniczyło w realizacji programu edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2014/2015

przy wykorzystaniu pracowni.

 

Efekty  rzeczowe zadania:

1.Pakiet do badania zasadowości wód;

2.Pakiet do badania zawartości azotanów w wodzie i glebie;

3.Pakiet do badania zawartości chlorków w wodzie;

4.Pakiet do badania zawartości dwutlenku węgla w wodzie;

5.Pakiet do badania zawartości fosforanów w wodzie;

6.Pakiet do badania zawartości siarczanów w wodzie;

7.Pakiet do badania zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie;

8.Pakiet do badania zawartości żelaza w wodzie;

9.Pakiet do oznaczania twardości ogólnej wody;

10.Paski wskaźnikowe pH – ekonomiczne;

11.Zestaw ekologiczny do badania wody;

12.Gleba: właściwości fizykochemiczne – zestaw doświadczalny;

13.Gleba Plus – zestaw doświadczalny z wyposażeniem labor. i kartami pracy;

14.Gleba: wpływ człowieka – zestaw doświadczalny;

15.Zestaw do badania stanu powietrza, w tym zanieczyszczenia i hałasu;

16.Kamera mikroskopowa Plus analogowo – cyfrowa z mikrofonem;

17.Mikroskop cyfrowy 40x400x z podświetleniem LED;

18.Mikroskop szkolny  400x Duo – LED;

19.Zestaw (25) do badania gleby (azot-fosfor-potas-pH);

20.Zestaw do przesączania i filtrowania na statywie;

21.Przyrząd do pobierania prób glebowych;

22.Sita glebowe – komplet 6;

 

Sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny, urządzenia wielofunkcyjne:

1.Telewizor;

2.Laptop;

3.Aparat fotograficzny cyfrowy;

 

Wykaz planowanych do zakupu roślin doniczkowych:

1.Cyklamen;  

2.Dracena;

3.Fikus;

4.Paproć;

5.zestaw roślin owadożernych: (Rosiczka, Muchówka amerykańska, Dzbanecznik) 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć