Nawigacja

Projekty

Projekty eTwinning realizowane w roku szkolnym 2018/2019

For every head a headgear!
Let's share our cultural heritage to know each other better!

oddział: 5d

nauczyciel: Anna Siudzińska

 

For every head a headgear!

(Dla każdej głowy nakrycie głowy!)

CELE

- poznanie  faktów o historii narodowych nakryć głowy krajów partnerskich;

- zachęcanie studentów do komunikowania się, współpracy i poszerzania wiedzy o krajach europejskich w zakresie kultury;

- motywowanie do posługiwania się językiem angielskim;

- wymiana informacji, doświadczeń;

- rozwijanie kreatywności wśród uczniów;

- korzystanie z nowych technologii i rozwijanie umiejętności w zakresie technologii informacyjnych.

 

Let's share our cultural heritage to know each other better! 

(Podzielmy się naszym dziedzictwem kulturowym, aby lepiej się poznać!)

CELE

- dzielenie się naszym dziedzictwem kulturowym;

- poznanie dziedzictwa kulturowym krajów partnerskich;

- rozwijanie tolerancji wobec innych kultur;

- motywowanie do posługiwania się językiem angielskim;

- wymiana informacji, doświadczeń;

- rozwijanie kreatywności wśród uczniów;

- korzystanie z nowych technologii i rozwijanie umiejętności w zakresie technologii informacyjnych.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć