Nawigacja

Religia

Religia

Kl. III – 21.05.2020 r.

Katecheza 45

T: Św. Jan Paweł II – nauczyciel wiary- 100 rocznica urodzin.

   Nauczyciel to wyjątkowy zawód i jednocześnie wielka misja do spełnienia. Wyróżniamy nauczycieli różnych przedmiotów szkolnych: matematyki, plastyki, historii. Mamy też nauczycieli wiary.

   W przypowieści o Dobrym Pasterzu wskazuje na cechy prawdziwego i najdoskonalszego nauczyciela wiary.  Jezus porównuje siebie do Dobrego Pasterza, który zawsze troszczy się o swoje owce, czyli wszystkich ludzi. To On poucza nas swoim słowem i przykładem. Jeśli pójdziemy za głosem Dobrego Pasterza – nigdy nie doznamy zawodu.

   Św. Jan Paweł II żył w latach (1920 – 2005) jest jednym z najwybitniejszych nauczycieli wiary oraz jednym z najważniejszych autorytetów moralnych przełomu XX i XXI wieku. Dał świadectwo wiary, potwierdzając słowa czynem.  Głosił Ewangelię i żył nią, przebaczył swojemu zamachowcy, troszczył się o pokój na świecie, wzywał do poszanowania życia i wspierania ubogich, dał przykład znoszenia cierpienia w łączności z Chrystusem.

   Ojciec Święty Jan Paweł II poucza nas, że współczesny nauczyciel wiary, którym był on sam – jako głowa Kościoła, musi być świadkiem, a to oznacza, że swoje nauczanie ma potwierdzić czynami, zgodnymi z Ewangelią. Świadectwo ma moc pociągnięcia innych do naśladowania.

 Każdy chrześcijanin powinien troszczyć się o rozwój swojej wiary i dawanie osobistego świadectwa. Pomocą w realizacji tego zadania jest modlitwa, życie sakramentalne i naśladowanie świadków wiary. Powinniśmy dawać świadectwo wiary innym – tak, jak czynił to papież Jan Paweł II, którego gorącym pragnieniem było to, by wszyscy ludzie poznali Chrystusa i dawali       o Nim świadectwo wiary.

 

   Św. Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920, a zmarł 2 kwietna 2005 roku. 18 maja  obchodzimy 100 rocznicę jego urodzin.

   Jest jednym z najwybitniejszych nauczycieli wiary oraz jednym z najważniejszych autorytetów moralnych przełomu XX i XXI wieku.

Praca domowa : Napisz wiersz o św. Janie Pawle II.   

Wiersz proszę wysłać mi na moją pocztę a.miskiewicz@rawska2ka.pl  do końca maja.

 

Serdecznie pozdrawiam Aneta Miśkiewicz😉

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć